CINEAC - DEN HAAG TELEVISIE-MARKT Het Cineac Theater aan het Buitenhof in Den Haag kan het publiek eigentijdser tegemoet treden. De directie van Cineac heeft het theater op bijzondere wijze aangepast aan de huidige tijd. Zowel van buiten als binnen in het theater is Cineac momenteel weer up- to-date. De vele bezoekers zullen het hooglijk waarderen. De raad van Bestuur van Philips heeft in augustus de resultaten gepubliceerd over de eerste helft van 1966. In het bijzonder de opmerkingen over de televisie en toekomstige verwachtin gen zijn voor het bioscoopbedrijf in teressant. Over de kleurentelevisie wordt op gemerkt dat evenals in de omringende landen de kleurentelevisie in Neder land volgend jaar herfst zal dienen te starten, om Philips wat dit betreft ten opzichte van het buitenland geen achterstand te bezorgen. In de eerste helft van 1966 werden in Europa 50.000 televisietoestellen minder verkocht dan in het eerste halfjaar van 1965, hoewel Philips zelf zijn marktaandeel wist te vergroten. In Europa staan nu ruim 8 miljoen toestellen. Dit is een dekking van 60 tot 65 In Nederland is de dekking tussen 70 en 75 Dit be tekent dat een kwart van de gezinnen geen televisie heeft. Van de totale verkoop bestaat de helft momenteel uit vervanging van een oud toestel door een nieuw. Door de prijsverla ging op Philips-toestellen hoopt men deze vervanging te versnellen, de markt in beweging te houden en het publiek te overreden een tweede toe stel in huis te nemen. Bovendien neemt men door de prijsverlaging een betere positie in tegenover de Duitse import. De raad van Bestuur van Philips verwacht in Europa een soort gelijke televisie-ontwikkeling als in Amerika. Dit betekent, dat de kleu rentelevisie de eerste jaren een snelle marktgroei zal doormaken, maar dat ook de zwart-wit markt zich goed zal handhaven. Men schat dat Europa in 1970 rond 1 Vz miljoen kleurentoe- stellen zal tellen, waarvan in Neder land 200.000 op een totaal van 3,6 miljoen. Interessant is ook het Europese groeistaatje van t.v.-toestellen. 1960 1961 1962 1963 1964 Aantal t.v.-toestellen 5,8 miljoen 6.2 miljoen 6,4 miljoen 7.3 miljoen 8,0 miljoen In 1965 heeft de markt zich gesta biliseerd op deze 8 miljoen. In Amerika werden in 1965 in totaal I I miljoen t.v.-toestellen verkocht, waarvan 8,4 miljoen zwart-wit en 2,6 miljoen (24%) kleuren. In 1966 rekent men in Amerika op een to- taalafzet van I2!/i tot 13 miljoen toestellen. Het kleurenaandeel zal dan ongeveer 36 bedragen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1966 | | pagina 9