Walker's "The Color Purple" maakte. De film kreeg 11 Oscar-nominaties, maar geen nominatie in de categorie voor beste regie. Veel critici verdachten hem er van dat hij het zwarte publiek wilde paaien door Jeff Goldblum in "The Lost World" een zwart dochtertje te geven. Toch was dat niet zo vreemd, want Spielberg en zijn vrouw Kate Capshaw hebben zeven kinderen, waaronder Theo en de in '96 geadopteerde zwar te dochter Mikaela. Over "Amistad" zei Spielberg: "Ik heb deze film gemaakt voor al mijn kinderen, wit en zwart. Zij moeten dit verhaal allemaal zien". De productie deed Spielberg samen met Colin Wilson ("The Lost World": Jurassic Park). Debbie Allen was ook nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken als creatieve partner. Misschien zal er daardoor minder kritiek komen op de film dan indertijd het geval was met "The Color Purple", alhoewel Alice Walker toen ook actief betrokken was bij de film. Spielberg's angst daarvoor werd door Allen ontzenuwd. Zolangzamerhand is men dankzij "Schind- ler's List" wel doordrongen van de emo tionele betrokkenheid van Spielberg. Inmiddels zijn er sowieso veel meer films gemaakt over de zwar te problematiek. Voor men sen, die zich nog afvragen waarom Allen een witte regisseur koos voor "Amistad", legt zij uit dat Spielberg de enige was die in staat en van zins was de film te maken en dat het bo vendien niet zomaar om een 'zwarte film' gaat. Morgan Free- man heeft weliswaar een be langrijke rol als voorstander van afschaffing van de sla vernij en Djimon Hounsou, een acteur en model uit Benin in Afrika, speelt Cin- que, de held van de gevan genen, maar de Afrikanen hebben ook belangrijke niet- zwarte steun van ex-presi dent John Quincy Adams (Anthony Hopkins) en hun advocaat Roger Baldwin (Matthew McConaughey). Bij voorbaat is er al weer kri tiek op Spielberg's keuze van een omstreden onder werp, zoals de Holocaust en nu weer slavernij. De film bewerking van "Amistad" is door Steven Zaillian gedaan, die ook "Schindler's List" bewerkte, samen met David Franzoni. Dat de gevangenen van de "Amistad" slaven genoemd worden is eigenlijk onjuist. De Suprème Court sprak de gevangenen vrij, maar niet omdat slavernij in de Vere nigde Staten onwettig was. De uitspraak was dat de Afrikanen niet gevangen ge houden mochten worden, om dat ze volgens de wet geen bezit waren van degenen, die hen gevangen hielden. Allen benadrukt dat de afloop maar ten dele gelukkig was: 18 gevangenen overleden voor de bevrijding; Cinque keerde terug naar Sierra Leone, waar zijn familie verd wenen bleek te zijn. Bovendien bleef de slavernij voortbestaan tot de Burgeroorlog uitbrak. Debbie Allen noemt zichzelf 'een bloedhond' als het er om gaat dat de film een groot publiek moet bereiken, want dat is de laatste tijd een groot probleem geweest voor serieuze films over een 'zwart' onderwerp. Zoals Spielberg al eerder als een soort goochelaar twee films tegelijk maakte ("Schindler's List" en "Jurassic Park"), zo combineerde hij afgelopen zomer de montage van "Amistad" met Michael Kahn toen hij in Londen was voor de opnames van "Saving Private Ryan", zijn nieuwe film over de Tweede Wereldoorlog. Allen zegt dat Spielberg erg voorzichtig is met het uitbrengen van "Amistad". Het is geen "Titanic" of "Lost World". "Het is een vogeltje dat vleugels moet krij gen en ik denk dat Steven dat ook zo ziet", zegt ze. "Hij wil dat de film met veel zorg uitgebracht wordt, want zo kan hij alleen goed tot zijn recht komen". Regie: Steven Spielberg Productie: Debbie Allen - Colin Wilson tjy Acteurs: Morgan Freeman -- Matthew McConaughey - Anthony Hopkins - Djimon Hounsou Ned.release: 5 maart 1998 UIP Artikel: Joseph McBride Vertaling: Anne Marie van Vollenhoven

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 13