De Pen (INEMAkllNBUIK1 Internet door Lidy klein Gunnewiek adjunct directeur van filmtheater jn takenpakket bij Cinemariënburg bevat onder andere het organiseren van festivals en projecten. 'IDFA-Nijmegen' was het laatste grote festival dat plaats vond. Het begon in 1986 met het Festival van de Zwijgende Film, een zevendaags festi val waarin diverse 'stomme' films voor zien werden van live muziek. De begelei ding varieerde van improvisaties op zelf gemaakte instrumenten bij de film De man met de Camera, tot een speciaal voor de gelegenheid geschreven score door Het Brabants Orkest bij de film An Italian Strawhal Een prachtig festival, waar ik apetrots op was. Die trots verging een beetje toen op de openingsavond in Concertgebouw De Vereeniging slechts 27 betalende bezoe kers kwamen opdagen. En dat terwijl het een prachtige voorstelling van oude Franse films betrof, voorzien van muziek door het Nederlands Theater Orkest. Ik kon wel door de grond zakken! Gelukkig vond het publiek het geweldig, evenals de recensent van het regionale dagblad De Gelderlander. Enige dagen later keer de mijn zelfvertrouwen terug, toen na afloop van de voorstellingsavond van Metropolis, begeleid door twee jonge Duitse pianisten, een ouder echtpaar mij kwam bedanken voor deze prachtige avond. In tranen vertelde de man dat hij tig jaren geleden, bij een bezoek aan dezelfde film (natuurlijk met live muziek), zijn vrouw ten huwelijk had gevraagd. Voor hen was de avond dan ook zeer bijzonder. Ineens wist ik weer waar ik het voor deed! Jammer dat maar weinig mensen de voorstellingen bezochten. De recensies in De Gelderlander bleven enthousiast en toen dit festival eenmaal afgelopen was, kre gen we vele telefoontjes van mensen die ook graag zo'n voorstelling hadden wil len zien. Jammer, te laat. Ik heb me toen vaak afgevraagd wat ik niet goed had gedaan. Vooral omdat ik bang was dat ik, gezien het financiële resultaat, nooit meer zoiets zou mogen organiseren voor Cinemariënburg (toen nog Filmcentrum De Marien burg), waar ik destijds als vrij williger werkte. Een aantal projecten en een gerichte opleiding verder, kreeg ik enkele jaren later een betaalde baan bij het Nijmeegse filmtheater. Het aantal pro jecten is in de jaren daarna alleen maar toegenomen, evenals de diversiteit. Zo ben ik momenteel bezig met de Nationale Filmquiz, welke dit jaar voor de 4e keer zal plaatsvinden. Deze quiz komt voort uit een Nijmeegse variant, die onlangs voor de 8e keer plaatsvond. Een drukbezochte avond vol film en entertainment. De eerste nationale afle vering vond plaats in Arnhem in het kader van het 20-jarig jubileum van Cinemariënburg en Filmhuis Arnhem in 1994. De volgende twee edities waren in Nijmegen. Hoewel de deelnemers ent housiast waren over de quiz, hadden ze toch wel moeite met de lange reis vanuit de randstad naar de provincie. Publiek van buiten Nijmegen en regio betrekken bij het evenement was moeilijk, omdat ook de nationale pers Nijmegen blijkbaar niet zo interessant vond. Om de quiz qua belangstelling een landelijk karakter te geven, werken wij ditmaal samen met Filmtheater Kriterion en De Filmkrant. De quiz vindt plaats op 8 maart in Kriterion en zal gepresenteerd worden door Bob Bouma. Deelnemende teams bestaan uit professionals uit de filmwereld: mede werkers van filmtheaters, distributie maatschappijen, filmbladen, filmrecen senten. Daarnaast zullen er ook publieksteams deelnemen, die worden samengesteld uit de beste inzendingen van een voorronde die in De Filmkrant van februari wordt gepubliceerd. Ik hoop dat de nieuwe opzet een succes zal zijn en dat de quiz uitgroeit tot een echt lan delijk evenement, waarin ook de tv nog eens interesse zal tonen. Een veel omvangrijkere klus is de orga nisatie van een retrospectief rond cineast Joris Ivens. Op 18 november van dit jaar is het 100 jaar geleden dat Ivens in Nijmegen geboren werd. Samen met enkele collega's uit het culturele veld kwam ik enkele jaren geleden tot de conclusie dat we dit feit niet ongemerkt voorbij moesten laten gaan. We maakten plannen en betrokken anderen in de organisatie. Voor Cinemariënburg be steed ik momenteel een groot deel van mijn werktijd aan de realisatie van het retrospectief en aan enkele bijzondere openluchtvoorstellingen. Een niet altijd even gemakkelijke klus mag ik wel zeg gen, zeker niet wat het verwezenlijken van de financiering betreft. De overtui ging dat het programma zeer de moeite waard is, houdt me niettemin enthou siast. Op momenten dat het tegenzit denk ik nog wel eens terug aan dat oudere echtpaar bij de Metropolis-voor- stelling. Dan weet ik weer waar ik het voor doe! De pen is voor Elsbeth Jongsma, redac tielid van het nieuwe filmblad "Movie". Een overzicht van interessante, spectaculaire en/of informatieve Internetsites, al dan niet aangera den door de lezers van Holland Film Nieuws: De Associatie van Nederlandse Filmthe aters (ANF) heeft haar eigen cinema-site waarop aandacht wordt besteed aan het aanbod van de dertig grootste ANF Filmtheaters. http://www.xs4all.nl/~cinema Ook deze keer kunnen wij u weer enke le sites van Amerikaanse releases aanbe velen die echt de moeite waar zijn om te bezoeken. De website van "Amistad": http://www.amistad-thefilm.com Een website van de aankomende bios coopfilm van de TV serie "X-files" (door freaks natuurlijk allang bezocht): http://www.geocities.com/hollywood/ac ademy/2364 De website van "Anastasia" http://www.anya.com De Cinemien Internetsite vertelt u van alles over de nieuwe releases en de Cinemien catalogus. Daarnaast wordt u een overzicht geboden van alle films die in de filmtheaters te zien zijn. http://www.cinemien.nl Mocht u zelf weer een site hebben ont dekt die de moeite van het bezoeken waard is, laat het ons dan weten: HOLLAND FILM NIEUWS Van Eeghenstraat 38,1071GH AMSTERDAM Natuurlijk kunt u deze informatie ook via het E-mail adres van NFC Marketing doorgeven: bios@globalxs.nl

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 17