Belbios calls gereserveerde 1 (aarten 'Belbios' Internet gereserveerde kaarten 1997 'hits' kaarten per'hit' lul 1997 Belbios diversen totaal Belbios diversen totaal jan feb mrt apr mei jun lul aug sep okt nov dec rrif' jjj.'j dan kiezen uit een aantal steden uit die regio. Wil je in een stad buiten deze regio naar de bioscoop, dan kun je dit aangeven door het netnummer van deze plaats in te toetsen. De computer vertelt steeds welke keuzes je kunt maken. Als je kaartjes wilt reser veren, krijg je dan ook alleen die bios copen, films, dagen en tijden te horen waarvoor op dat moment gereserveerd kan worden. Is een bioscoop niet aan gesloten op het reserveersysteem, dan wordt hij ook niet genoemd. Is een film op een bepaalde tijd al uitverkocht, dan wordt die tijd niet genoemd. Misschien is dit soms verwarrend, omdat het lijkt of een film op die tijd dan niet draait, maar op deze manier kun je bijvoorbeeld niet kiezen voor een voorstelling die toch al vol is. Als je een reservering hebt gemaakt, krijg je een reserveringsnum- mer te horen. Dit reserveringsnummer wordt niet op dat moment doorgegeven aan de bioscoop in kwestie, maar wordt door de bioscoop zelf, samen met ande re gemaakte reserveringen, opgehaald. De centrale BelBios computer kan via acht modems met alle aangesloten bios copen communiceren. Een bioscoop kan bijvoorbeeld zijn programma doorgeven. De BelBios computer kan aan de bios coop op zijn beurt een reservering door geven. De bioscoop is hierbij in principe leidend. Men bepaalt hier zelf onder andere welke voorstellingen voor BelBios beschikbaar zijn, hoeveel stoe len door BelBios gereserveerd mogen worden en wanneer de gemaakte reser veringen bij de bioscoop ontvangen wor den. Het is echter wel zo dat wanneer een bioscoop ver geet zijn reserverin gen op te halen, de centrale computer zelf ongeveer een uur voor de voorstel ling contact zoekt en de reserveringen die klaar staan door geeft. De beller kan dus in principe niet direct na het reserve ren zijn kaartjes op halen, maar als de kassa van de bios coop geopend wordt, is het reserverings nummer als het goed is altijd bij de kassa bekend. Ook al lijkt het mis schien een ingewikkeld systeem, voor de gebruiker is het een snelle, gemakkelijke en herkenbare manier om 24 uur per dag bioscoopkaartjes te reserveren. Paula Kleisen De verbeteringen Ook in het afgelopen jaar heeft de BelBios zich als informatie- en reserve ringsdienst weer bewezen. Om het reser veringssysteem nog gebruikersvriendelij ker te maken heeft de BelBios in 1997 enkele verbeteringen ondergaan. Laten we ze even opsommen: Bovenaan het proiriteitenlijstje stond het optimaliseren van het gebruik. Het menu is zo aangepast dat er meer snelheid in jan feb mrt apr 2.126 24 0,01 mei 6.414 452 0,07 jun 23.185 1.977 0,09 11.871 1.509 0,13 aug 8.694 1.127 0,13 sep 12.740 1.210 0,09 okt 18.597 1.923 0,10 nov 18.881 2.000 0,11 dec 23.516 2.569 0,11 126.024 12.791 0,10 Bron: BelBios B.V. 44-590 3.704 48.294 39-990 2.657 42.647 63.433 15.805 79.238 54.050 8.812 62.862 65.671 5.174 70.845 54.620 3.667 58.287 40.221 11-799 52.020 27.555 11.514 39.069 30.752 8.572 39.324 23.681 10.376 34.057 58.721 13.306 72.027 40.558 12.892 53.450 41.077 13.634 54.711 37.593 18.191 55.784 27.284 6.513 33.797 28.116 10.312 38.428 29.845 5.177 35.022 26.770 5-763 32.533 56.116 22.408 78.524 57.217 19.599 76.816 40.294 9.186 49.480 35.076 n.717 46.793 89.870 25.511 115.381 96.249 33.090 129.339 587.874 140.789 728.663 521.475 148.590 670.065 Bron: BelBios B.\ de informatiestroom zit. Hierdoor is de gemiddelde gespreksduur (aantal secon den) per beller gedaald tot 151 seconden t.o.v. 155 seconden in 1996. De BelBios wordt nu geheel ingesproken door een vrouwenstem, waardoor eerde re verschillen in stemmen en geluidsni veau zijn weggenomen. Belangrijk is ook dat de beller zijn post code niet meer hoeft in te toetsen. De BelBios herkent automatisch de regio waar de beller vandaan belt en geeft dan ook informatie over alle bioscopen in de omgeving. Door deze aanpassingen is de gebruiksvriendelijkheid groter geworden. De cijfers en feiten Uit cijfers van 1997 is gebleken dat 587.874 BelBios-gebruikers goed waren voor 521.475 verkochte bioscoopkaar- ten. Uit de linker tabel is af te lezen hoe veel mensen de BelBios in '97 maande lijks hebben geraadpleegd en hoeveel bioscoopkaartjes er daadwerkelijk wer den gereserveerd. Sinds april 1997 wordt de informatie- en reserveringsdienst ook op het Internet aangeboden (http:Wwww.bios.nl) Deze site biedt de gebruiker de mogelijkheid tot reserveren en het oproepen van aan vullende informatie over bioscopen. In totaal hebben 126.024 mensen de BelBios-site bezocht met als uitschieters de maanden juni en december. Na een moeizame start in de maand april met 24 gereserveerde kaarten per maand is het aantal kaarten dat via Internet wordt gereserveerd opgelopen tot ruim 2.000 bioscoopkaarten per maand.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 19