Eén miljoen handtekeningen in één machtige beweging! 50 jaar Universele Verklaring Prominente Nederlanders zetten hun handtekening Bioscopen gaan ook de uitdaging aan Jack Mapanje, de bekendste dichter van Malawi, was sinds zijn arrestatie in 1987 gewetensgevangene. Hij werd vrijgelaten in mei 1991 zonder dat er een aanklacht tegen hem was ingediend. Er werd geen verklaring gegeven voor zijn detentie, die waarschijnlijk plaatsvond omdat hij de autoriteiten (in hun ogen) had bele digd met zijn teksten. Mapanje studeerde taalkunde en begon gedichten te publiceren in 1965. Hij richt te een schrijversgroep op aan de Universiteit van Malawi. Een gedicht over 19/9 schreef hij in het kader van het VN- jaar voor het Kind. In 1987 werd hij gear resteerd en gevangengehouden in de gevangenis Mikuyu. Zijn poëzie, die toen al gold als behorende tot het beste van Afrika, werd in eigen land verboden, onder meer vanwege een gedicht over zijn geboortedorp. In Malawi was het onder president-voor-het-leven Banda verboden te berichten over droogte en hongersnood. In 1988 kreeg hij een kaart van een onbekende uit Nederland, het enige dat hij bij zijn vrijlating naar buiten wist te nemen. Hij vestigde zich vervol gens met zijn familie in Groot-Brittannië. Vijftig jaar geleden besloten de regerin gen van de Verenigde Naties dat men senrechten altijd gerespecteerd dienen te worden. Want men wist een ding zeker: de wreedheden van de Tweede Wereldoorlog mochten zich nooit meer herhalen. De landen van de VN verklaar- M m Meer variatie in bioscoopcommercials Reclame op het witte doek wordt steeds gevarieerder. Waar het voorprogramma drie jaar geleden nog voornamelijk bestond uit tabakscommercials, bestaat den dat mensen, waar ook ter wereld en wie ze ook zijn, rechten hebben die onder alle omstandigheden worden gerespecteerd. Dit werd vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de VN werd aanvaard. Daarin staat onder meer het recht op vrijheid van menings uiting (art. 19), en politieke of andere overtuiging (art. 2), maar ook bijvoor beeld het recht om deel te nemen aan het bestuur van je land (art. 21). Dit belangrijkste mensenrechtendocu- ment beleeft in 1998 haar 50ste verjaar dag. Maar veel aanleiding om die te vie ren is er niet. In veel gevallen is er spra ke van een beschamende naleving door regeringen. Gevangenneming van men senrechtenactivisten als Aung San Suu Kyi, martelingen, mishandelingen, oneer lijke processen en Verdwijningen' zijn aan de orde van de dag. Amnesty International komt op voor mensenrechtenactivisten die vanwege vreedzame activiteiten gevangen worden gezet of worden bedreigd. Tot en met 5 april verzamelt de organisatie 1 miljoen handtekeningen voor de mensenrechten. In het kader van het 75-jarige bestaan van de AVRO gaatAngela Groothuizen de uitdaging aan om op 10 december 1998 1 miljoen handtekeningen aan te bieden aan de Verenigde Naties. Amnesty kan deze uitdaging niet waar maken zonder de hulp van anderen.Dat doet zij samen met de hulp van een aan tal organisaties zoals de jeugdorganisa- tie Scouting Nederland, de vele platen zaken en boekenhandels en prominente Nederlanders waaronder premier Wim Kok, Kim van Kooten, Willeke van Ammelrooy en Paul Witteman. In Nederland is het heel vanzelfsprekend dat de bevolking kan genieten van een avondje in de bioscoop. In landen zoals Iran en China is dat helaas niet het geval. Filmers en exploitanten krijgen dagelijks te maken met de regels die de regering oplegt, zoals het uit de roulatie halen van films of zelfs het verbieden van films. Ook de Nederlandse bioscopen dragen hun steentje bij aan deze actie door de bioscoopbezoekers op te roepen te tekenen voor de mensenrechten. De vier grote bioscoopconcerns (Pathé Cinemas, Jogchem's Theaters Minerva Groep en Bioscooponderneming Wolff) ondersteu nen dit initiatief door de handtekenin genkaart in de theaters aan te bieden aan de bezoekers. Op deze manier hopen de Nederlandse bioscopen deze uitdaging tot een succes te maken. Digitaal een handtekening plaatsen kan ook: www.amnesty.nl Voor meer informatie: Amnesty Inter national tel. 020 - 626 44 36. Ook u kunt helpen deze actie tot een succes te maken. Stuur zo snel mogelijk, vóór 5 april onderstaande bon, ingevuld op. AMNESTY JR INTERNATIONAL het tegenwoordig uit meer en meer ver schillende producten. Enkele producten die in 1997 nieuw voor de bioscoop waren zijn bijvoorbeeld: Uno soepen, Shell, Smart, Toyota, Dato, Aprilia Scooters, Adidas, Dockers, Luchtver keersbeveiliging, Magie, Siebel Horloges, Swatch, Hl, Mellers, Lion, KitKat, M&M's, Bacardi, Bordeaux wijnen, Campari, Ballantines en Johnnie Walker. De volgende tabel geeft een overzicht van de aandelen per branche in de tota le omzet van bioscoopcommercialrecla- me in 1997. Uiteraard is het aandeel van een bepaalde branche opgebouwd uit verschillende producten/commercials. bier 29.29% overige alcoholische dranken 5.28% frisdranken/zuivel 11.81% personenauto's 3-97% banken/diensten 4-99°/° overheid 4.20% snoep/food 7.10% kleding 6.87% cosmetica/verzorging 6.22% toerisme/luchtvaart 0.00% audio/video/muziek 8.51% tijdschriften/kranten/media 0.00% overige producten 11.45% 100% Het streven is om ook in 1998 zoveel mogelijk verschillende commercials het voorprogramma te laten opvrolijken. U> Met een heel volk op de bres voor hen die onderdrukt worden. Dat kan. Met de uitdaging die de Avro en Amnesty aangaan om 1 miljoen handtekeningen onder de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens te verzamelen. Teken mee. Stuur uw handtekening voor 5 april a.s. naar: Amnesty international, Antwoordnummer 9902, 1000 VZ Amsterdam. Een postzegel hoeft niet, maar liever wel. Naam: Woonplaats: - Handtekening: cfc

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 25