Oeuvre Rademakers bekroond Bioscooptechniek 24 uur telefonische service BelBios kent spectaculaire start van 1998 Prijsuitreiking BelBios promotie actie Sony Dynamic Digital Sound» Voor uw theater de totale in één hand raadgeving verkoop planning service DOLBY STEREO DIGITAL tel. 0049-211 37 30 47, fax 0049-211 38 17 34 Aan de bovenstaande toelichting kan worden toegevoegd dat de BelBios een bijzonder spectaculaire start van 1998 heeft gekend. Mocht het nummer in de afgelopen "piekmaand" december nog rekenen op circa 90.000 bellers, in janu ari werden er maar liefst circa 105.000 bellers geregistreerd. Alsof dat nog niet genoeg was wisten in de maand februari meer dan 300.000 bellers het informatie- en reserveringsnummer te vinden. Met deze aantallen lijkt de BelBios zich definitief onmisbaar te hebben gemaakt. "Ik viel haast van m'n stoel toen ik het las" riep Mendel Peereboom toen de redactie van Holland Film Nieuws hem benaderde om hem te vragen hoe het hem was bevallen om in HFN te lezen dat hij de winnaar was van een multi media computer. Deze spontane imitatie van de Kroonprins leerde ons dat in Mendel een meer dan tevreden winnaar was gevon den. De BelBios-promotie-actie in het decem bernummer van HFN had tot doel perso neel in de bioscopen te bewegen de BelBios te bellen. Een actie leek NFC Marketing en BelBios BV een goede mogelijkheid om een deel van de vooroordelen over het nummer weg te nemen. Mendel Peereboom bevestigde dat deze oordelen het sys teem van de BelBios inderdaad geen goed doen. Aan NFC Marketing en BelBios BV de schone taak om te zorgen voor betere voorlichting. Prijswinnaar Mendel Peereboom (rechts) neemt prijs in ontvangst van Herman Dubach van BelBios B.V. Filmmaker Fons Rademakers ontvangt van het Nederlands Fonds voor de Film de Bert Haanstra Oeuvreprijs 1998. Deze prijs - met een waarde van hon derdduizend gulden- heeft Rademakers te danken aan de bijdrage van zijn totale werk aan de ontwikkeling van de Nederlandse filmkunst. Het Nederlands Fonds voor de Film stelde deze prijs in 1996 in. De onderscheiding wordt twee maal per jaar toegekend. De eerste keer ging de prijs naar Bert Haanstra, naar wie deze prijs ook is vernoemd. De jury, bestaande uit Hedy d'Ancona, Karel Dibbets en Robbert Wijsmuller bewonderen Rademakers om 'zijn con stante kwaliteit van filmmaken en de veelzijdigheid van zijn werk. Het ver mogen van Rademakers om literaire werken voor een groot publiek op een aansprekende manier te verfilmen, maken hem tot een van de belangrijk ste naoorlogse filmers in Nederland'. Het oeuvre van Rademakers is ver spreid over een tijdsperk tussen 1958 en 1989 waarin hij tien films maakte. Rademakers was de eerste Neder landse filmregisseur die voor zijn ver filming van 'De Aanslag' van Harry Mulisch een Oscar won. Daarnaast ont ving hij voor zijn film 'Dorp aan de Rivier' (1958) zijn eerste Ocarnominatie. Naast deze bekroonde films maakte Rademakers nog andere speelfilms, waaronder 'Makkers Staakt Uw Wild Geraas' (1960), 'Het Mes' (1961), 'Als Twee Druppels Water' (1963), 'De Dans Van De Reiger' (1966), 'Mira' (1971), 'Because Of The Cats' (1973), 'Max Ha velaar' (1976) en 'Mijn Vriend' (1979). Fons Rademakers zal de Bert-Haanstra Oeuvreprijs op 12 juni in Amsterdam in ontvangst nemen. D I G I T A L SOUND tel. 0049-911 ?7 ^O Al fov nn/iQ 011 00 1-7 ^a ^r O RLM-TON-TÉCHNIK O

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 5