kijk in de rubriek Additioneel op pagina 32 mmw; eus moet nemen. Dat conflicteert vaak met de volwassen wereld, maar vanuit hun optiek redenerend, moet je ze altijd min of meer laten zegevieren als je ze een toe komstperspectief wil bieden. In wezen ver tellen we alijd de wedstrijd van Het Kind tegen de Grote Mensenwereld en de uitein delijke overwinnaar is vaak het kind. Dat is iets wat overeenkomt met de boeken van Annie M.G. Schmidt, waarin de kinderen wars van een volwassen wereld het avon tuur beleven en ongeschonden uit de strijd tevoorschijn komen. Het is natuurlijk niet zo dat een kind een idealer mens is dan een volwassene, maar het heeft minder macht en dus ook minder invloed op de organisatie van de samenleving." Hoe moeilijk is het voor jou als vol wassene om vanuit het perspectief van een kind te denken? "Dat is lastig. In het verleden heb ik heel veel met kinderen gewerkt en ik probeerde te voelen hoe zij dingen voelen en beleven en vanuit welke optiek ze dat doen. Dat gevoel moet je dan proberen vast te houden. Zelf heb ik thuis weer kleine kinderen en dan merk je wat wel en wat niet leeft in die wereld. Maar je moet niet te veel in je eigen jeugd poeren, want dat is een heel andere tijd. Mijn opgroei-periode was net na de Tweede Wereldoorlog, maar nu groei en veel kinderen op in een rare welvaarts maatschappij." Dat is een interessante link met de Abeltje van Annie M.G. Schmidt en de Abeltje van Bumy Bos. Hoe heb je dat verschil duide lijk proberen te maken? "Op verschillende manieren. In het oor spronkelijke boek is Abeltje een dromerig jongetje, wiens moeder een bloemenwin- keltje heeft en die droomt van verre reizen. Van de Abeltje van nu heb ik veel meer een initiatiefvol kind gemaakt. Dus niet als een dromer, maar als ondernemer. Ik heb van Abeltjes moeder een werkende vrouw gemaakt, die zelfstandig een garage runt en op een motor rijdt. Dus niet afwachtend als een ouderwetse kloek, maar als een ondernemend mens die achter haar zoon tje aangaat. Die twee elementen hebben van "Abeltje" een veel eigentijdser iets gemaakt, met enkele functionele toevoe gingen, zoals een skateboard. Het had geen zin om een jaren vijftig-film te maken, omdat de strekking dezelfde is: de wil om te avonturieren, om het leven meer inhoud te geven dan het misschien wel heeft." Wat trok jou aan in het verhaal van Abeltje? "Ik wilde sowieso alles van Annie M.G. Schmidt verfilmen, omdat ik ten eerste vond dat er in Nederland op jeugdfilmge bied geen bijzondere dingen gebeurden en ten tweede de Zweedse verfilmingen van de boeken van Astrid Lindgren aantoonden, dat ze behoorlijk succesvol zijn. Ik vond het zonde dat van sommige boeken van Annie M.G. Schmidt, die toch eigenlijk de Nederlandse Astrid Lindgren is, nog nooit iets was verfilmd. Als je op zoekt bent naar goede verhalen en er zijn al goede verha len, waarom zou je ze dan niet benutten? Plus het feit dat je de grote naam van Annie er bij hebt, wat qua financiering en marke ting een stuk makkelijker is. "Abeltje" had, net als "Minoes", ingredi├źnten in zich om een vrolijke avonturenfilm te worden." Is Abeltje je grootste project tot nu toe? "Abeltje is het grootste project dat we tot nu toe gedaan hebben. Het is een project van 9,2 miljoen gulden, meer dan twee keer zo groot als onze vorige projecten. Het is de eerste keer dat we in eerste instantie voor de bioscoop produceren. Ik denk dat het de duurste en meest ambiti euze jeugdfilm is die ooit in Nederland gemaakt is." Wat vind je er van dat Warner Bros. "ABELTJE" uitbrengt, als grote Ameri kaanse distributeur die net begonnen is met ook Nederlandse films te distri bueren? "We hebben in de eerste onderhan delingsfase met drie partners gesproken: PolyGram, Buena Vista en Warner. Het interessantste bod kwam in eerste instantie van Buena Vista, maar wij waren bang dat we op de tweede plaats zouden komen, na Disney. Ik wilde een maatschappij die de marketing-kneepjes van het vak beheerst, zoals Buena Vista die kneepjes zo optimaal beheerst. De enige manier waarop je het Amerikaanse "filmgeweld" kunt be strijden, is met hun eigen middelen, want anders wordt het niets. In Nederland is men niet gewend om een marketingbudget aan een film te koppelen, iedereen is al blij als de film klaar is en dan vergeten ze dat ze hem ook nog uit moeten brengen. Dat wilde ik niet, ik wilde juist dat het buitengewoon professioneel en bij voorkeur zo Amerikaans mogelijk werd gebracht. Dus Warner was een hele perfec te keuze. Het toeval wilde dat Ruud Lamers (Directeur Warner Home Video Benelux) wel wilde, maar de toenmalige filmdivisie niet. Daarna kwam Dirk de Lille, die heel enthousiast was, bij Warner Bros. Toen had ik er twee. Nu zijn we ook nog bezig met Warner Music, zodat we de hele Warner drie-eenheid bijeen hebben om met enorm veel power "Abeltje" als totaalproject op de markt te zetten." Ben jij over een aantal jaren de sereen-ver sie van Annie M.G. Schmidt? "Als Annie M.G. Schmidt staat voor een hoogwaardige kwaliteit en een goede benadering van kinderen, dan zou ik dat heel graag willen zijn."

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 19