INTERNATIONAAL FILM FESTIVAL VAN CANNES 1998 mi Van 13 t/m 24 mei vond voor de 51e keer in de Zuidfranse badplaats het beroemde en beruchte Internationale Film Festival van Cannes plaats. Veel films, veel sterren, veel toeters en bellen en natuurlijk ook weer de nodige winnaars; want wat is een festival zonder prijzen? Holland Film Nieuws zet de noemenswaardige feiten voor u op een rijtje. Gouden Palm Mia Eoniotita Ke Mia Mera Theo Angelopoulos Grote Jury Prijs La Vita E Bella Roberto Benigni Beste Vrouwelijke Rol Ebdie Bouchez en Natacha Regnier La Vie Rêvée des Anges Beste Mannelijke Rol Peter Mullan My Name Is Joe Beste Regisseur John Boorman The General Beste Script Henry Fooi Hal Hartley jury-prijs La Classe De Neige Claude Miller Festen Thomas Vinterberg Speciale Jury-prijs voor artistieke bijdrage Velvet Goldmine Todd Haynes Gouden Camera Slam Mare Levin Gouden Rails De Poolse Bruid Karim Traïdia Grand Prix Tango Vittorio Storaro Korte Films Gouden Palm L'lnterview Xavier Giannoli Grote Jury-prijs Horseshoe David Lodge Gasman Lynne Ramsay 18e Nederlands Film Festival 23 september tot en met 2 oktober 1998 Featuring First Floor Features First Floor Features, het fïlmproductiebe- drijf van Laurens Geels en Dick Maas, staat centraal op het 18e Nederlands Film Festival. Aanleiding zijn onder meer de twee Gouden Kalveren voor Beste Film die het bedrijf zowel in 1997 als in 1996 in de wacht sleepte, respectievelijk voor "Karakter" en voor "Lang leve de konin gin!". Bovendien won acteur Jan Decleir voor zijn rol in "Karakter" in 1997 de Grolsch Filmprijs. Afgelopen maart ont ving "Karakter" tevens de belangrijkste internationale filmprijs: de Academy Award voor de Beste niet-Engelstalige film. In films, talkshows, exposities, com pilaties en vooral veel feestelijkheden komt de kleurrijke geschiedenis van dit eigengereide filmbedrijf uitgebreid aan de orde. Het Nederlands Film Festival ver toont ter gelegenheid van het retrospec tief iedere dag twee andere, door First Floor Features geproduceerde films. Vertoond worden o.a. "Amsterdamned", "Abel", "Wings of Fame" en "The Last Island". Ook zijn films te zien die Dick Maas voor de oprichting in 1984 van First Floor Features regisseerde, zoals: "De lift" en "Rigor Mortis". Jurering Gouden Kalf in twee sec ties. Het bestuur van het Nederlands Film Fes tival heeft besloten, naar aanleiding van opmerkingen van voorgaande jury's, de jury voor het Gou den Kalf op te delen in twee secties: één voor fictie en één voor non-fictie. De beide secties stellen een shortlist samen, op basis waarvan de voltallige jury beslist over de toekenning van de nominaties en de Gouden Kalveren. Om een optimale jurering te waarborgen is daarnaast be sloten het competitie-programma terug te brengen tot een projectietijd van circa 90 uur. Voornaamste reden hiervan is dat het groeiende aantal producties in competitie een belemmering dreigde te worden voor een optimale jurering. Het competitiepro gramma staat open voor alle producties die voldoen aan de reglementen. Vakprijs 1998: Montage De Vakprijs 1998 wordt uitgereikt in de discipline "Montage". Filmmakers bepa len d.m.v. een stemming welke editor dit Gouden Kalf in ontvangst mag nemen. Naar aanleiding van de uitreiking van de Vakprijs wordt een meerdaags seminar aan "Montage" gewijd, waarin wordt ingegaan op de moderne ontwikkelingen in het vakgebied. Er wordt tevens inge gaan op andere aspecten van de post productie. Het seminar omvat o.m. workshops en demonstraties. 'In the Picture': nieuw dagelijks program ma rond bijzondere personen 'In the Picture' is de naam van een nieuw dagelijks terugkerend programma-onder deel, ledere dag komt een ander thema uit de Nederlandse film voor het voet licht. 'In the Picture' bestaat uit zeven thematische gesprekken met deskundige gasten, geïllustreerd met vele fragmen ten. Deze gesprekken vormen het start punt van een programma waarin een klein of groot aantal films vertoond wordt. Eén van de thema's van 'In the Picture' is het werk van regisseur Fons Rademakers, die op 12 juni a.s. van het Nederlands Fonds voor de Film de tweejaarlijkse Bert Haanstra Oeuvreprijs ontvangt. 'In the Picture' staat tevens uitgebreid stil bij het werk van de 100 jaar geleden gebo ren schrijver Simon Vestdijk. Tijdens het festival worden films vertoond die geba seerd zijn op zijn werk.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 27