Schrijf van je lijf Internet r AUDIOVISUEEL PLATFORM Dat leuke, goede ideeën soms spontaan ontstaan blijkt uit deze nieuwe rubriek in Holland Film Nieuws. De bioscoopmede werkers onder u kennen ze vast wel, die leuke, irritante, vrolijke, klagende, vriende lijke klanten die - volgens de regels - altijd gelijk hebben. Voor die medewerkers hebben we nu een speciale rubriek in het leven geroepen. Laat de redactie van Holland Film Nieuws op een leuke manier kennis maken met uw "klant van de maand" en maak kans op een CD- óf boekenbon van f 25.- De eerste winnaar hebben we al: Er komt een mevrouw naar mij toe. "Mag ik u een tip geven? Ik sta al tien minu ten buiten (voor de buitenkassa) voordat ik zag dat ik hier moest zijn. Misschien kunt u daar een briefje ophangen dat je hier naar binnen moet". "Mevrouw, mag ik u een tip geven? Er zijn in die tijd minstens 20 mensen wel naar binnen gegaan; door de deur (die is daar voor). Misschien kunt u die de volgende keer volgen?" "Maar als u daar nu een briefje ophangt, dan kunnen mensen dat lezen". "Mevrouw, de briefjes die we ophangen worden al haast niet gelezen, mensen lezen niet zo graag en we mogen eigenlijk geen briefjes ophangen". Mevrouw legt een bon neer en vraagt om 2 kaartjes in het midden van de zaal. "Mevrouw, heeft u misschien twee bon nen?" "Dit is de filmticket!" "Mevrouw, nu we het toch over lezen had den?" Oh, nou ze had er nog wel een, dus ik ging door: "2 kaartjes in het midden van de zaal, dat wordt rij 6 mevrouw" "Oh, ik had trouwens nog gereserveerd" ESC.ESC, nummer opvragen "Dat wordt dan rij 9 mevrouw" "Nee, doet u toch maar op rij 6" "Jawel mevrouw, goed mevrouw...." Twee minuten later (in elk geval door de deur gekomen) 'Mijn vriend zit liever op rij 9" "Jawel mevrouw, goed mevrouw, tot ziens mevrouw..„(hoewel???). M. de Waard van Tivoli uit Apeldoorn Nederlands aandeel in toekenningen 2e deadline 1998 Voor de 2e deadline van Ontwikkeling zijn in totaal 123 projectaanvragen gehonoreerd, waarvan 4 uit Nederland. Daarbij gaat het om "De Grot" van Get Reel Productions; "Silencer" van Lem ming Film BV; "From Kruger Park, With Love" van Libra Films BV én "Nez" van Stichting Toekomst. Alle Nederlandse aanvragen betreffen fictie projecten. Bij Distributie zijn binnen het onderdeel TV-Distributie Two Independent met "The Canfor Contract" en Studio Nieuwe Gronden met "Farewell Pawel" geselec teerd. Binnen het onderdeel Film distributie zijn de aanvragen van 5 Nederlandse distributiebedrijven geho noreerd: Stichting Cinemien voor: "The James Gang"; "Sitcom"; "On Connait la Chanson"; "Love is the Devil"; "La Parola Amore Existe" en "Hamam/ll Bagno Turco". Maatschappij voor Cinegrafie voor "The Idiots" en "Das Leben ist eine Baustelle". Stichting Nederlands Filmmuseum voor "Conté D'Automne" en "Inquietude"; Stichting Contact Film Cinematheek voor "Dis Moi Que Je Reve" en RCV Film Distribution voor "Martha Meet Frank, Daniel and Laurence". Voor deze 12 films is een totaalbedrag van 131.000 Ecu (circa f 88.000) gereserveerd. In het najaar diverse workshops Film Business School De Film Business School geeft onaf hankelijke producenten een intensieve 4-daagse training in filmfinanciering, onderhandeling en co-productie. De eerstvolgende workshop is van 25-29 november. Deadline 15 oktober. Kosten circa fl. 3.320 inclusief verblijf. De Television Business School De 4-daagse cursus voor televisiepro ducenten en -managers is gericht op de overdracht van kennis met betrek king tot het werven van geld voor de financiering van televieprojecten met prime-time potentie. De eerstvolgende workshop is van 18 t/m 21 november. Deadline 5 oktober. Kosten circa f 2.370 inclusief verblijf. Strategics Strategics kent twee modulen; de 'Film Marketing Workshop' en de 'Marketing Film Test'. Stategics leidt Europese pro ducenten op, over de wijze waarop een film vanaf de scriptfase tot en met de distributiefase gemarket moet worden. De eerstvolgende workshop is van 3 t/m 6 december. Deadline: 2 november. Kosten circa fl. 2.230 inclusief verblijf tijdens de workshop. Euromed Audiovisual In het kader van de bevordering van samenwerking op audiovisueel gebied tussen de EU en de Mediterrane lan den, geeft de Europese Commissie (DG Buitenlandse Betrekkingen) subsidie aan projecten die tot dit doel bijdra gen. Voor zowel TV, radio als cinema kan het daarbij gaan om projecten op het gebied van conservering en het gebruik van archieven; coproductie en Een overzicht van interessante, spec taculaire en/of informatieve Internet sites al dan niet aangeraden door de lezers van Holland Film Nieuws: Na vijf jaar voorbereiding is het zover, zo liet René van Dam de redactie weten, het als boek geplande "Turks Fruit of Intensive Care" staat op het Internet onder de titel "Alle Neder landse Speelfims vanaf 1895 tot heden". Dit alles is te vinden onder http://www.geocities.com/hollywood/ theater/2180 Van Cinema Texel, zelf te bereiken via http://www.texelinfo.nl/cinema, kregen we het advies om een bezoek te bren gen aan een website waar informatie verkregen kan worden over de laatste ontwikkelingen op de Amerikaanse filmmarkt. Ook worden er (vrij) actuele cijfers van de Amerikaanse box office gepresenteerd. De site is te vinden via: http://www.boxofficeguru.com. Tot slot nog enkele sites van films die nog in première moeten gaan en waar alles over de betreffende film te vin den is. Op de website van de film 'The Negotiator' vind je onder meer een interview met de hoofdrolspelers Samuel L. Jackson en Kevin Spacey en een 'Negotiator'-game. htpp://www.wbmovies.com/negotiator De website van de film "The Horse Whisperer" van en met Robert Redford http://www.movies/horsewhisperer/ index.html De website van de nieuwe film van Steven Spielberg "Saving Private Ryan" http://www/rzm.com/pvt.ryan Mocht u zelf weer een site hebben ontdekt die de moeite van het bezoe ken waard is, laat het ons dan weten: HOLLAND FILM NIEUWS Van Eeghenstraat 38 1071 GH AMSTERDAM Natuurlijk kunt u deze informatie ook via het E-mail adres van NFC Marketing doorgeven: bios@globalxs.nl distributie. Alleen projecten met mini maal twee partners uit de EU-lidstaten en twee partners uit de Mediterrane landen komen in aanmerking. De dead line is 31 oktober. Meer informatie: Audiovisueel Platform/MEDIA Desk Postbus 256 - 1200 AG Hilversum telefoon 035 623 86 41 fax 035 621 85 41 e-mail avpmedia@euronet.nl website http://www.avp-mediadesk.nl t0fl0 MmM*t»<ft, Desk Nederland

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 32