Bruto recette per week 1998 week 1-40 Filmaanbod (release omvang) per distributeur Filmaanbod (herkomst films) per distributeur 1998 (t/m week 41) Filmaanbod (release omvang) in Multiplexen 1998 t/m week 40: +11% t.o.v. 1997 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1998 o 1997 -0-1996 -------cum.98 ------cum.97 cum.96 Hoe is het filmaanbod in de Neder landse bioscopen verdeeld over de distributeurs: wie brengen de block- busters uit en wie de releases van klei nere omvang? (Zie tabel 2.) Nederlandse (co-) producties De meeste titels werden tot nu toe uit gebracht door het Nederlands Film Museum (7 titels/ 18 kopieën). De meeste kopieën werden echter ver huurd door Warner Bros. (17 van "Kleine Teun" en 25 van "Siberia"). Met het op grote schaal uitbrengen van "Abeltje" in november zal Warner zich de onbetwiste distributeur van de Nederlandse Film van 1998 maken. Overige Europese producties Ciriemien bracht de meeste Europese titels uit (9 titels/ 46 kopieën), maar Polygram deed dit op de grootste schaal (142 kopieën, met name "Pippi Langkous"en "Jacht op de Kleintjes"). Overige niet- Amerikaanse producties Hier is het Nederlands Film Museum de belangrijkste distributeur, zowel wat betreft aantal titels als aantal kopieën: 8 films die in omloop waren met in totaal 21 kopieën. Ook Cinemien, Argus en Contact leve ren een goede bijdrage (resp. 3 tit./17 kop., 4 tit./ 10 kop., 3 tit./12 kop.). De enige distributeur die - tot nu toe - uitsluitend Amerikaanse producties heeft uitgebracht in Nederland is Columbia Tristar Fox Films. Bij wijze van steekproef is nagegaan welke films in het derde kwartaal van dit jaar (in hun premièreweek) uitkwa men in bioscopen met 6 zalen of meer (op dit moment zijn dat er 11). [N.B. Hoewel onder 'Multiplex' een bioscoop met minimaal 5 zalen wordt verstaan is de grens hier op 6 zalen gesteld omwille van de steekproefomvang.] De multiplexen vertonen bijna alle A- en B-releases. Uitzonderingen: biosco pen in steden met een hoge doeken concentratie, zoals City en Tuschinski in Amsterdam. In de bioscopen met de meeste zalen (Pathé Groningen en Pathé Eindhoven) komen de meeste C- releases uit. Het Amsterdamse Tuschin ski is het multiplex dat de meeste D- releases programmeert (in week 26-39: "The Gingerbread Man", "The Object of my Affection", "The Ice Storm", "The Proposition" en "Mrs. Dalloway"). De multiplexen vertonen hun films gemiddeld 4,5 week. Pathé Maastricht doet dit het minst lang, Tuschinski Amsterdam het langst. Verreweg de meeste 'dubbelvertonin gen' (film draait in meer bioscopen in dezelfde stad) vonden plaats in Eindhoven (sinds kort drie verschillen de concerns aanwezig). De voorlopige conclusie is, dat het voor een breder filmaanbod niet in de eerste plaats gunstig zou zijn als het absolute aantal doeken in Nederland toeneemt, maar vooral de doekencon centratie. In het volgende nummer meer over dit actuele onderwerp. drs. J. Ott b.r/W§ek (fl.) 12.000.000 T 10.000.000 8.000.000 -- 6.000.000 4.000.000 2.000.000 -- cumulatieve recette b.r. cumulatief (fL 240.000.000 200.000.000 -?- 160.000.000 120.000.000 80.000.000 40.000.000 i-*- o speelweek

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 18