J I u m U X TWEE NATIONALE BIOSCOOPDAGEN IN 1999 Het was in die donkere dagen voor Kerst dat er een toernooi werd georganiseerd. Met de uit komst zou het voor eens en altijd duidelijk zijn wie zich in het onmetelijke filmrijk "Filmkeizer" mocht noemen. Het was een verordening van Keizer Maximilianus om zeker te zijn dat zijn troon uit eindelijk zou blijven bij zijn enige echte opvolger: zijn bastaardzoon, de Prins van Egypte. Jaar en dag was Maximilianus (bijgenaamd WijzeGrijze) veruit de grootste van het onmetelijke filmrijk geweest. Het rijk waar de zon niet onder mocht gaan. Europese machten waren reeds jaar en dag bezig om de poten onder zijn comfortabele troon weg te zagen, maar keer op keer bleef de dynastie Umperialis Indadequatos Piemelorum overeind. De dynastie Donaldus Duikeropski, vooruitstrevend geleid door Eliniane (bijgenaamd Vruchtbare) was al jaren een geduchte pain in de spreekwoordelij ke....! Maar sinds kort was daar ook de bastaarden familie WieBrie. De wortels van die familie zijn zo verwarrend en incestueus met elkaar verstrengeld dat het geen wonder is dat de leiding van die fami lie berust bij een jon geling uit de zuidelijke Nederlanden, Dolle Dirk. De familie Columbine Tristelle Fos, die in geen jaren van zich had laten horen om de doodsimpele reden dat er geen behoorlijk product uit de landerijen beschikbaar was, stuitte in enen, alsof door Midas aangeraakt, op goud. Aangevoerd door de helletweeling Egelerianus en Menevaneris zonden zij hun com merciële pijlen af op de welhaast onneembare posi tie van de WijzeGrijze. Het grootste gevaar leek uit het oosten te komen. De dynastie Ridicularia C.Vlut, aangevoerd door Atilla de Fu, had reeds korte metten gemaakt met het eeuwenoude Concordia en was niet van plan te rusten voordat de "clan" Gramo'poly geheel aan de drank ten onder zou gaan. De stellingen worden ingenomen. Op het slagveld staan elitetroepen. Elke familie, dynastie, vereniging of kolchoz heeft zijn/haar top per afgeleverd. De strijd kan beginnen. Daar staan ze: "Abeltje", "Mulan", "The Mask of Zorro", "What Dreams May Come", "La Vita E Bella" en "De Prins van Egypte". Wie slacht wie af? Wie wordt de overwinnaar? Wie wordt aan het einde van de rit de "Nieuwe Keizer"...? De exploitant natuurlijk!! Jac.J.M.Goderie (OnwijzeRooie) Volgend jaar zullen er door NFC Marketing twee bioscoopdagen worden geor ganiseerd. De data hiervan zijn dinsdag 20 en woensdag 21 april aanstaande. Deze aanpassing is niet zonder reden geweest. Het was naar aanleiding van de reacties van met name bioscoop exploitanten op de bioscoopdag 1998, dat NFC Marketing heeft gemeend een aantal veranderin gen te moeten doorvoeren. Ten eerste is besloten de entree prijs van 5,- te verhogen naar 7,50. Met deze aanpassing kan het gedrag van de zogeheten 'koopjesjagers' naar alle waar schijnlijkheid worden beïnvloed. Om de bioscoopdag toch vooral geen gewone dag te laten zijn, is daarnaast besloten meer inhoud te geven aan de Verkiezing van de Beste Bioscoopfilms. In de afgelopen twee jaar werd exploi tanten de mogelijkheid geboden om de winnende film(s) van deze publieksprijs op de bios coopdag of op de zondag erna opnieuw te programmeren. Volgend jaar zal dit door NFC Marketing meer worden gesti muleerd. Door de Verkiezing van de Beste Bioscoopfilms en de Nationale Bioscoopdag nog meer te laten samenvallen, ontstaat er meer het beeld van één evenement met aan het einde een grote finale in de vorm van bioscoop- dagen. 2 2 THE BATTLE

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 19