FOR A FISTFUL OF GUILDERS IT'S A HAPPENING HOW TIME FLIES IT'S MAGIC CLOSE CONTACT Weuring en Kuppens, de performance symphony. Tel: 020 6405759 Fax: 020 4534580 vanaf vandaag op uw shortlist ^v HIGH FIDELITY Elke week gegarandeerd in 25 kranten en bij honderden café's restaurants! Media-inkoop op het scherp van de snede! Communicatieve meerwaarde bij evenementen, openingen premières. Snelheid en kwaliteit als sport. De logica van creativiteit. Geweldig die betrokkenheid! voorfull service en communicatie. Startbaan 27,1185 XP Amstelveen. van filmfestivals of aan lokale projecten van scholen al dan niet in directe samenwerking met bioscopen en filmtheaters. FilmFan hoopt in de toekomst een aan spreekpunt te kunnen zijn voor alle partijen die iets met filmeducatie willen doen; of dat nu bioscoopex ploitanten, onderwijsinstellingen, filmverhuurders, filmfestivals of andere betrokkenen zijn. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat FilmFan het centrum is van waaruit contacten kunnen worden gelegd tussen onderwijsinstellingen en het film- en bioscoopbedrijf. FilmFan ziet het als haar taak partijen - met directe bemiddeling van lokale centra voor cultuureducatie - met elkaar in contact te brengen. Maar FilmFan wil meer zijn dan alleen een doorgeef luik. De FilmFan-gedachte is er vooral een waarin het beschikbaar zijn voor docenten van kwalitatief hoog waardig (les)materiaal voorop staat. De inspanningen van FilmFan zullen er in de toekomst nog meer op gericht zijn dat er nog meer met het lesmateriaal wordt gedaan. Dat kan door lesmateriaal af te stem men op de verschillen tussen leerlingen in de verschil lende delen van het land en door lesmateriaal op diverse wijze aan te bieden. Daarbij kan gedacht wor den aan lesmappen, maar ook aan CD-ROM's, video banden met bepaalde filmfragmenten, televisiepro gramma's etc. FilmFan heeft niet de ambitie een concurrent te zijn van projecten die al goed lopen. Zij hoopt gezien de kennis van het onderwijsveld en het film- en bios coopbedrijf een aanvullende rol te kunnen vervullen. Partijen die iets willen ondernemen op het gebied van filmeducatie vinden in FilmFan een interessante part ner. Natuurlijk is de ambitie die FilmFan heeft niet gering. Voordat je het weet groeit niet alleen het aantal pro jecten dat onder FilmFan valt enorm, maar groeien deze projecten ook in omvang. Groeien betekent dat FilmFan de beschikking moet krijgen over een bureau van waaruit alle initiatieven gecoördineerd moeten worden. Het betekent ook dat voortdurend met scho len, docenten, centra voor cultuureducatie, bioscoop exploitanten en filmtheaters en filmdistributeurs gesproken moet worden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van filmeducatieve projecten. Een nieuwe structuur voor FilmFan staat er vanzelf sprekend niet van de ene op de andere dag. Daar gaat tijd overheen. Tijd om de boel op z'n plaats te krijgen en basisprojecten vorm te geven. Tijd ook om met alle betrokkenen te praten en het programma aan te pas sen en bij te sturen waar dat nodig is. Want hoe dan ook, je bent nooit te oud om te leren, ook FilmFan niet f i iU'iï» Hl lil KÏÏ3Ï1 Li 11 11 na IM 4 1 FILMFAN HEEFT NIET DE AMBITIE EEN CONCURRENT TE ZIJN VAN PROJECTEN DIE AL GOED LOPEN

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 34