RENOVATIEPLANNEN VOOR ZWEMBAD VAN BIO UI u UI Q y 2 o SPECIALISTEN IN DE FILM, VIDEO, TV THEATER WERELD TEL.: 020 - 653 3519 FAX: 020 - 653 3652. WERELDWIJDE DIENSTVERLENING PER VLIEGTUIG KOERIER DAGELIJKSE EIGEN DIENST OP BRUSSEL, PARIJS LONDON I IMPORT - EXPORT - TRANSIT - OPSLAG - DISTRIBUTIE - VERPAKKEN "IT'S TIME FORMERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!" ACTION FREIGHT B.V. - KRUISWEG 387-391 - 1437 CH ROZENBURG. i door F. de Haas Kerstcollecte De kerstvakantie staat voor de deur, dus in de bioscopen begint ook het gerammel met de bio- bussen weer. De jaarlijkse Kerstcollecte gaat vandaag 17 december van start en loopt minimaal tot 14 januari 1999. Er zijn nog wel eens biosco pen die wat langer door willen gaan met collecteren, Bio heeft daar eigenlijk weinig bezwaar tegen, dus als de exploitanten onder u nog een weekje langer voor Bio door willen gaan dan horen wij dat graag. De opbrengst van beide collectes in 1998 wordt gereserveerd voor de hoognodige renovatie van het speciaal aangepaste zwembad op het Bio-terrein. Dit zwembad bestaat inmiddels 39 jaar en is dringend aan een uitvoerige inwendige opknapbeurt toe. De buitenzijde van het gebouw werd het afgelopen jaar grondig gerenoveerd en ziet er weer prima uit. De huidige milieu- en Arbo- eisen maken het noodzakelijk om het bad binnen ingrijpend te ver nieuwen. De kleedruimten, de luchtbehandeling en verwarming, het volledige sanitair en voorzie ningen zoals liften voor rolstoe lers voldoen niet meer aan de huidige normen. Wij willen van de gelegenheid gebruik te maken om een aantal extra aanpassingen door te voeren waardoor het voor gehandicapte kinderen nog prettiger wordt om van het zwembad gebruik te maken. Een in hoogte verstelbare bodem behoort tot de, dure, mogelijkheden. Dit alles kost ont zettend veel geld en zoals vroeger in de Bio-films wel werd opge merkt: dat gaat zo maar niet dat kost duiten" Het zwembad wordt heel veel gebruikt door de kinderen van de Mytylschool voor therapeutisch zwemmen, maar ook door de kin deren die met hun ouders vakan tie bij Bio vieren. Het is vooral voor de vakantiegangers een geliefde ontspanningsplek op het terrein. Wij hopen dat de opbrengst van de beide collectes in 1998 voldoende zal zijn om met de renovatie te kunnen beginnen. Tenslotte willen het bestuur, de directie en de medewerkers van de Stichting Bio-Kinderrevalidatie u allen hartelijk danken voor uw grote belangstelling en inzet voor Bio in 1998, vele activiteiten naast de collectes hebben de grote band tussen Bio en het Bioscoop- en filmbedrijf ook in 1998 weer aangetoond. Wij wensen u allen een voorspoedig en gezond 1999 met natuurlijk ook de grote films en bijbehorende goede resultaten. Hartelijk dank voor uw inzet en medeleven C" ■Ni Professionals in kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid snelheid! 4 9 I

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 42