Bestuur der Afdeeling. Op de algemeene jaarvergadering in Januari 1933 traden perio diek af de heeren R. Uges^Jr. en J. C. van Dogterom. De heer R. Uges Jr. werd herkozen, terwijl in de plaats van den heer J. C. van Dogterom werd gekozen de heer H. Gerschta- nowitz, zoodat het bestuur in 1933 als volgt was samengesteld: Voorzitter: C. S. Roem; Vice-Voorzitter: S. den Hartogh. Penningmeester: P. Vermeer; Secretaris: R. Uges Jr.; Commissaris: H. Gerschtanowitz. Mutaties. De heer A. de Jong, leider van het Grand Theater werd op 1 Februari 1933 benoemd tot directeur van het Capitol Theater. De heer S. den Hartogh opende op 16 Februari 1933 het oude Casino als bioscoop onder den naam van „Lumière Theater". Het ,,Colosseum Theater", dir. Erven van Zwanenburg, werd in Augustus 1933 overgenomen door den heer J. C. van Willigen. Het aantal leden bedraagt op het einde van het jaar 19, te weten: Asta Theater; Capitol Theater; Centraal Theater; City Theater; Colosseum Theater; Corso Cinema; Grand Theater; Harmonie Jeugd Bioscoop; Lumière Theater; Luxor Palast; Olympia Theater; Ooster Theater; Prinses Theater; Royal Cinema; Roxy Theater; Scala Theater; Studio '32; Thalia Theater; Transvalia Theater. Minimum entreeprijzen. Het mocht het bestuur in het afgeloopen jaar wederom gelukken een overeenkomst te bewerkstelligen, voor de minimum entree prijzen in de Rotterd. Bioscoop Theaters. Alhoewel het bestuur, voorgelicht door een speciaal comité dat een onderzoek had ingesteld naar de uitgifte van de verschillende soorten van reductie-biljetten in de Rotterd. Bioscoop-theaters, heeft voorgesteld aan dezen meer dan ergerlijken wantoestand een einde te maken, daar was gebleken dat een groot deel der Theaters uitsluitend wordt bezocht tegen sterk gereduceerde toegangsprijzen, 80

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1933 | | pagina 77