Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop'Bond. *1. D. Hamburger Jr., Utrecht, Voorzitter 1934 *2. B. D. Ochse, Haarlem, Vice-Voorzitter 1934 *3. S. Zondervan, Leeuwarden, Secretaris 1935 *4. H. Ehrlich, Rotterdam, Penningmeester 1935 *5. L. Groen, Amsterdam, Gedelegeerde 1936 E. Alter, 's-Gravenhage 1934 J. Veerman, Amsterdam 1936 M. P. M. Vermin, Maastricht 1936 J. Wessel, Amsterdam1935 Directeur van den Ned. Bioscoop-Bond: A. DE HOOP. Bureau N.B.B., Achtergracht 19 bij het Frederiksplein, te Amsterdam. Telefoon Bondsbureau: 32453 (na kantoortijd: 29341). Telefoon Filmbeurs (des Maandags): 48068 en 48358. Dagelijksch Bestuur. 87 Aftr.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1933 | | pagina 83