Bijlage 3, behoorende bij het jaarverslag der Afdeeling Rotterdam 1938 Ie kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 8.102 2.450 8.250 5.464 343.451 339.109 434.890 362.750 590.938 567.892 630.168 698.121 215.429 216.694 218.099 265.235 88.357 84.581 82.841 115.725 23.750 24.750 18.500 29.103 1.270.027 1.235.476 1.392.748 1.476.398 f 91.175.68 89.015.25 94.378.50 „109.091.11 Totaal 1938 24.266 1.482.200 2.487.119 915.457 371.504 96.103 5.374.649 f383.660.54 f2.301.963.24 f0.43 1939 Ie kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 9.341 9.505 11.225 9.097 361.896 396.658 349.320 402.497 671.190 628.459 661.214 727.649 245.970 239.249 239.339 353.780 96.607 94.154 86.619 168.780 20.610 20.502 13.314 38.229 1.405.614 1.388.527 1.361.031 1.699.736 f 101.046.85 99.145.79 96.910.16 „131.496.92 Totaal 1939 39.168 1.510.371 2.688.512 1.078.338 446.160 92.655 5.854.908 f428.599.72 f2.571.400.32 f 0.44 tot f 0.10 van f 0.11 tot f 0.25 van f 0.26 tot f 0.50 van f 0,51 tot f 0.75 van f 0.76 tot f 1 van f 1.01 tot f 1.50 Bezoekers Opbrengst bel. o. v. Bruto-ontv. Gem. toegangsp. tot f 0.10 van f 0.11 tot f 0.25 van f 0.26 tot f 0,50 van f 0,51 tot f 0,75 van f 0.76 tot fl.~ van f 1,01 tot f 1.50 Bezoekers Opbrengst bel. o. v. Bruto-ontv Gem. toegangsp.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1939 | | pagina 164