ïlü twintig maanden van wederovbouw VERSLAG DER WERKZAAMHEDEN NEDERLANDSCHE BIOSCOOP-BOND, JAN LUYKENSTRAAT 2, AMSTERDAM. TELEF. 23126 EN 23014 VAN DEN 'NEDERL. BIOSCOOPBOND VAN 5 MEI 1945 TOT 1 JANUARI 1947 UITGEBRACHT NAMENS HET HOOFDBESTUUR DOOR J. G. J. BOSMAN, DIRECTEUR VAN DEN BOND, AAN DE JAARLIJKSCHE LEDENVERGADERING OP MAANDAG 19 MEI 1947, IN HOTEL „KRASNAPOLSKY" TE AMSTERDAM

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 2