heid opnieuw gaat bepalen, wat door het overleg der betrokke nen reeds zoo verdienstelijk geregeld is. De Minister reserveert zich ten slotte nadrukkelijk het recht om, indien hiervoor in den loop van het deviezenjaar aanleiding bestaat, a) den filmimport inclusief de copieën per verhuurder te contingenteeren; b) met name genoemde condities te stellen ten aanzien van het buitenlandsche journaal en tevens de de viezen, noodig voor journaalimport, te limiteeren. Ten slotte is een strafbepaling voor eventueele overtredingen in de beschikking opgenomen. 39

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 40