14.700.000 in 1938 op tot 52.000.000 in 1946, dat is met ruim 250 Maakten in 1938 de drie groote steden 58 van het totaal aantal bezoekers uit, in 1946 lag deze verhouding omgekeerd en incasseerden de bioscopen buiten de groote steden het leeuwen aandeel van het totaal bezoek, n.1. ruim 58 Deze ontwikkeling is verklaarbaar, wanneer wij in aanmer king nemen, dat slechts een achterstand viel in te halen. Deze was in de provincie het grootst. Tenslotte leeft in ons land bui ten de groote steden niet minder dan 77 van de totale bevol king. Dat het bioscoop-bezoek meer aangepast is aan de werke lijke verhoudingen mag niet anders dan verheugend worden ge noemd. FILM-IMPORT De film-import vertoonde over 1946 het volgende cijferbeeld: Nieuwe hoofdflims. U.S.A172 363 Frankrijk 95 168 Engeland 137 311 Zwitserland9 16 Denemarken17 29 België/USA27 36 Noorwegen1 1 Rusland13 27 België4 9 Zweden17 23 Tjsecho-Slowakije2 2 Italië3 3 497 988 Aantal copieën van re-issues (hoofdfilms) Engeland28 U.S.A21 Frankrijk28 België/USA3 Denemarken1 België1 België/Tsjecho-Slowakije1 ~83 41 Films Copieën

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 43