100 In November 1949 ontving onze Afdeling een concept-loonovereenkomst voor werknemers in het bioscoopbedrijf. Een definitieve loonovereenkomst is inmid dels met terugwerkende kracht van 1 Januari 1950 af in werking getreden, zij het, dat deze overeenkomst op verschillende punten afwijkt van het concept, dat ons indertijd werd voorgelegd. Gedurende het verslagjaar zag de heer Dubbeldeman zich genoodzaakt zijn functie ter beschikking te stellen. In deze vacature werd voorzien in de in November gehouden Ledenvergadering door de benoeming van de heer R. Uges. Aan het einde van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengestel├╝: de heren C. van Willigen, voorzitter; P. Vermeer, J. Dogterom, R. Uges en C. J. Blad. In de verschillende Bondscolleges was het Afdelingsbestuur als volgt ver tegenwoordigd: Hoofdbestuur R. Uges Ledenraad C. van Willigen Afdelingsraad C. van Willigen en P. Vermeer Commissie van Geschillen C. van Willigen Commissie Nieuwe Zaken C. J. Blad Televisiecommissie C. J. Blad Looncommissie R- Uges Ik vertrouw met dit verslag te hebben voldaan aan het gestelde in Artikel 12 van het Uniform Reglement voor de Provinciale en Plaatselijke Afdelingen van Exploitanten van de Nederlandsche Bioscoop-Bond. Rotterdam, 28 Februari 1950. C. J. BLAD, Secretaris.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1949 | | pagina 104