ERSLAG 1949 N. B. B. OVER DEK WERKZAAMHEDEN V JAN LUYKENSTRAAT 2 M STER I) M-Z I I I) TELEFOON 23014-23 126 \N DE NEDERLANDSCHE BIOSCOOP-BOND UITGEBRACHT NAMENS HET HOOFDBESTUUR DOOR I. G. I. MOSMAN. DIRECTEUR VAN DE BOND, AAN DE JAARLIJKSE LEDENVERGADE RING OP MAANDAG 24 APRIL 1950, IN HOTEL „KRASNAPOLSKY" TE AMSTERDAM.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1949 | | pagina 1