INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding3^6 Vermakelijkheidsbelasting818 Bioscoopwet19—20 Televisie21.24 Deviezen25—26 Deviezen voor smalle films Filmbelangstelling .27 Nederlandse Filmindustrie28—33 Culturele arbeid 34^37 Culturele Advies-Commissie Het Nederlands Filminstituut. Film en Jeugd Sociale aangelegenheden 38—42 Bondsarbitrage43_50 Raad van Beroep Gemengde Arbitrage Gemengde Raad van Beroep Vestiging Nieuwe Zaken51.58 Technische Commissie59^-60 Opleiding van technisch bioscooppersoneel Hoofdbestuursvergadering6176 Voorbereiding en wijziging reglementen en besluiten Toepassing reglementen Lidmaatschappen Straffen Zegeling van afrekenstaten Filmverzekering Lijst van Geen Bezwaar Commissie voor Niet-Commerciële Reclame 134

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1952 | | pagina 133