Assen 25 Goes 25 o/o Axel 25 Goirle 20 Beek 25 Herwen en Aerdt 20 Beverwijk 30 Hoensbroek 25 Brielle 25 Hoogeveen 25 Borne 30 Idaarderadeel 20 Boxtel 30 Leerdam 25 Coevorden 25 Meppel 20 Culemborg 25 Middelburg 25 Denekamp 25 Monster 20 Deventer 25 Neede 20 Doesburg 25 Oirschot 25 Doetinchem 25 Oisterwijk 20 Edam 25 Oss 20 Egmond aan Zee 25 Oudenbosch 30 Eibergen 20 Rheden 20 Etten en Leur 25 Schagen 30 Geldrop 25 Schiedam 25 lingen, en het hiervóór aangeduide belang, het verband bestaat, dat zij in 1947 terecht of ten onrechte aanwezig achtte." Prof. Vegting besloot zijn opmerking aldus: „Aan de verwarring, welke thans blijkbaar bij vele gemeentebe sturen bestaat op het stuk van hun feitelijke vrijheid ten opzichte van de vermakelijkheidsbelasting, is de regering na haar circulaires van 1947 en haar houding bij de wet van 1948 en later allerminst onschuldig. Hoezeer begrijpelijk is, dat de regering, na haar circu- lairepolitiek van 1947, er afkerig van is thans weer met circulaires te komen op gevaar af weder en thans in andere zin de politiek der gemeenten te beïnvloeden, komt het mij voor, dat het, gezien de oorzaak der bestaande verwarring, als een plicht der regering moet worden beschouwd, deze uit de weg te ruimen. Dit kan geschieden door een circulaire aan de gemeentebesturen, waarin de regering te kennen geeft wat haar standpunt ten opzichte van de vermakelijk heidsbelasting thans is. Voldoende is, als uit deze circulaire blijkt dat niet iedere verordening, welke verlaging van tarieven voor bioscoopvoorstellingen brengt, ten dode is opgeschreven, maar dat ieder geval op zijn eigen mérites zal worden beoordeeld." Deze opmerking stemt opmerkelijk overeen met de wensen welke dienaangaande uit gemeentekringen werden vernomen, zodat bij het afsluiten van het verslagjaar mocht worden verwacht dat het belastingvraagstuk andermaal daar zou worden behandeld waar het zijn ontstaan gekregen had, namelijk bij de regering. De volgende gemeenten hebben in 1952 de vermakelijkheidsbe lasting voor bioscoopvoorstellingen herzien. 17

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1952 | | pagina 15