ZIJ, DIE HEENGINGEN TV7IJ besluiten dit verslag met een eerbiedige groet aan de hierna vermelde bedrijfsgenoten, die in het verslagjaar overleden. Op 5 Maart: F. L. D. Strengholt, directeur van de N.V. Film verhuurkantoor Nederland en N.V. Filmverhuurkantoor Nova, lid van de raad van beheer der N.V. Mij. Tuschinski, gedelegeerd commissaris van de N.V. Capitol Theater, lid van de raad van be heer der N.V. Theatermaatschappij van de Nederlandsche Bioscoop Trust te Amsterdam. op 2 April: A. Benno, directeur N.V. Actueel Film en exploitant van bioscoop De Zwaan te Noordwijkerhout; op 21 April: W. Mullens, directeur van de N.V. Haghe Film te 's-Gravenhage; op 5 Juli: G. J. M. v. d. Boer, exploitant van het Scala Theater te Veghel; op 16 Juli: J. de Jong Azn., mede-exploitant van een permanente en een reizende bioscoop te Edam; op 1 October: E. Boekei, firmant van de firma Studio Theater, exploitante van de gelijknamige bioscoop te 's-Gravenhage; op 8 December: A. R. B. Maas, directeur van de N.V. Utrechtse Mij. tot Exploitatie van bioscooptheaters te Eindhoven; op 9 December: A. P. du Mée, directeur van de Expl. Mij. Am- stelodamum N.V.,-exploitante van het Rialto Theater te Amster dam. 86

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1952 | | pagina 92