NFC Marketing Dit jaar werden conform het marketingplan de taken succesvol uitgevoerd. Zo werd een aanvang gemaakt de pers regelmatig te informeren door het jaar te beginnen met een persconferentie. Het CJP werd landelijk geaccepteerd van maandag tot en met donderdag in de bioscopen en filmtheaters met een zelfde korting. De twee-voor-een actie werd een groot succes en het inwisselen van Air Miles tegen een bioscoopkaartje staat in de startblokken. Pers en Communicatie Tijdens het International Film Festival Rotterdam werd de pers geïnformeerd over het jaar 2000. Hierbij werden niet alleen de goede bezoekcijfers gepresenteerd maar werd ook ingegaan op de resultaten van het door NFC Marketing geïnitieerde doorlopende marktonderzoek dat sinds 1998 wordt uitgevoerd door NFC Onderzoek, in samenwerking met het NIPO. Daarnaast werden de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe en gerenoveerde bioscopen en filmtheaters en informatie over digitale cinema in de toekomst gepresenteerd. Dit alles resulteerde in een aftrap richting de media met betrekking tot de informatieverstrekking en de hierbij beoogde continuïteit. Gedurende het jaar werd de pers regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en resultaten. CJP De grootste nationale organisatie die cultuurdeel name onder jongeren stimuleert is de Stichting Cultureel Jongeren Paspoort. De CJP organisatie bestaat 40 jaar en telt 550.000 leden in de leeftijd van 12 tot 26 jaar. Deze groep jongeren vormt een interessante groep voor het huidige maar ook voor het toekomstige bioscoopbezoek en is belangrijk om de bezoek frequentie vast te houden en nieuwe aanwas te stimuleren. NFC Marketing heeft het initiatief genomen om de CJP korting landelijk te implementeren. CJP leden krijgen nu op vertoon van hun pas van maandag tot en met donderdag bij alle bioscopen en film theaters ƒ2,50 korting. Zowel CJP als NFC Onderzoek presenteerden cijfers waaruit geconcludeerd kan worden dat door de teruggang van het aantal 20+ jongeren aan de bioscoop deze juist door de deelname aan het CJP gestimuleerd worden te gaan. 2-voor-i actie Voor het eerst sinds de introductie van de traditio nele twee-voor-een actie voor de maand juni zijn er afspraken gemaakt voor een meerjarige samenwerking met meerdere actiepartners. Dit heeft in alle opzichten geresulteerd in de meest succesvolle 2-voor-i actie sinds de introductie zes jaar geleden. Met Procter Gamble en supermarktketen Albert Heijn is een driejarige overeenkomst gesloten. Voornaamste redenen hiervoor zijn de continuïteit, de herkenbaarheid en de belangrijke doelgroep die met deze partners wordt aangesproken. Aan de keuze voor een samenwerking op langere termijn met dezelfde partners liggen nog andere redenen ten grondslag: door een langere samenwerkings overeenkomst wordt het actiemechanisme sterker en door de ervaring wordt het eenvoudiger om de activiteiten uit te breiden. Ook personeelmotivatie programma's en lokale samenwerkingsverbanden kunnen profiteren van een langere overeenkomst. De in- en externe communicatiekracht, zoals bijvoorbeeld televisiereclame en Point of Sale materiaal, is overtuigend aanwezig geweest. Veel films hebben van de actie geprofiteerd zoals "The Mummy Returns", "Bridget Jones Diary", "Pearl Harbor", en films in de filmtheaters hebben eveneens een opmerkelijk deel van het totale bezoek opgeëist. Tijdens de actieperiode zijn circa 600.000 vouchers bij de bioscoopkassa ingeleverd. Dit zijn 1,2 miljoen actiebezoeken in de maand juni. De bedrijfsleiders zijn bijna unaniem in hun oordeel over de actie. Op het merendeel van de vragen werd positief tot zeer positief gereageerd. Air Miles Naar de bioscoop en het filmtheater gaan wordt ook met het elektronische spaarsysteem "Air Miles" mogelijk. Het telefoonnummer 0900 - 1718 verbindt de klant met de Air Miles Filmlijn waarna men de keuze kan maken. Deze service wordt verleend voor het filmbezoek van maandag tot en met donderdag naar 80 bioscopen en filmtheaters. Dit spaarsysteem wordt door ruim 3 miljoen Nederlandse gezinnen gebruikt, waarbij 6 miljoen Air Miles kaarten worden gebruikt. De communicatie van deze nieuwe mogelijkheid wordt voornamelijk via de uitingen van Air Miles gedaan zoals de kwartaalgids (oplage: drie miljoen exemplaren) die bij alle deelnemende bedrijven liggen (o.a. Albert Heijn, Shell, Praxis, Etos, Gall&Gall). Ook wordt in elke gids een selectie van films geplaatst. De financiële afhandeling vindt via de NFC naar de bioscoopexploitanten plaats.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2001 | | pagina 18