Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten Een van de eikpunten voor de verkoop van bonnen is de ratio tussen de verkoop van de bon en recettes van de gezamenlijke bioscopen. Bleef deze ratio de voorgaande jaren stabiel, in het verslagjaar kon opnieuw een flinke stijging worden genoteerd van 5,3% naar 6,9%. Hieruit blijkt dat de omzet van de bonnen dit jaar harder is gestegen dan de stijging in de recettes. Ratio bon/recette 1995 t/m 2002 min. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ratio in verkoop De fikse stijging van de verkoop van de bon ging vanzelfsprekend gepaard met eenzelfde stijging van het aantal ingeleverde bonnen dat op het NVB- bureau moest worden verwerkt. In het begin van het jaar leidde dit tot een dermate grote achterstand in de verwerking en uitbetaling van de bonnen, dat werd besloten naast de uitgifte ook het hele verzilveringstraject uit te besteden. Ook hiervoor werd samenwerking gezocht met Desk Services te Margraten én werd besloten een geheel nieuw software programma te schrijven om een snelle en betrouwbare verwerking te verwezenlijken, met modernere technieken dan de oude program matuur ter beschikking had. Na een voorspoedige voorbereiding bleek de uiteindelijke implementatie van de data-uitwisseling tussen Desk Services en de NVB administratie toch meer problemen dan verwacht op te leveren. Resultaat: opnieuw een forse vertraging in m.n. de uitbetaling van de bonnen. Gelukkig konden de problemen in de loop van januari 2003 worden opgelost en konden de achterstanden snel worden weggewerkt. Met deze operatie is de handling van bioscoop bonnen in zijn geheel uitbesteed en wordt op het bureau van de NVB uitsluitend nog de financiële afhandeling verzorgd. Door de bioscoopbon uit te besteden aan een professionele organisatie, kan voor de toekomst een verdere groei van de verkoop adequaat worden opgevangen en behoren achter standen hopelijk tot het verleden. 2002 was dus een fantastisch jaar voor de bioscoop bon. De bioscoopbon is geen doel op zich, maar een middel om bioscoopbezoek te genereren. Het uiteindelijke resultaat mocht er zijn, namelijk zo'n 3 miljoen bioscoopbezoeken! Het commerciële management van de Nationale Bioscoopbon was ook dit jaar in handen van Frank Smit (Outatime Consultancy). Openingen sluitingen In 2002 werden de volgende nieuwe bioscopen geopend: CineWorld in Beverwijk met 5 zalen Cine Twins in Malden met 2 zalen Foroxity in Sittard met 8 zalen Pathé De Kuip in Rotterdam met 14 zalen. In Rotterdam werd de bestaande bioscoop Cinerama, uitgebreid van 4 naar 7 zalen. De bioscoop in Beverwijk kwam in de plaats van Cinema Marquette (1 zaal) in Heemskerk en Luxor 1 en 2 in Beverwijk. Foroxity kwam in de plaats van Roxy 1 en 2 te Geleen en Forum 1 en 2 te Sittard. Omdat de exploitatie van het Roxy Theater werd overgenomen door Merral Theaters, werd alleen de Forum bioscoop in het bedrijfsregister uitgeschreven. Naast bovengenoemde bioscopen werden ook City Woerden en City Schijndel definitief gesloten.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 11