Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten Pathé de Kuip, Rotterdam Netto werd het aantal doeken dus uitgebreid met 25. Het totaal aantal bioscoopdoeken kwam daarmee op 536, met een totaal van 104.371 stoelen, een gemiddelde van 195 stoelen per zaal. Daarnaast bedroeg het aantal professionele film theaters 58, met 4.926 stoelen, aangevuld met 72 kleinere locaties. Associatie van Nederlandse Filmtheaters In een jaar waarin digitalisering en schaalvergroting de toon zetten in de filmsector, DVD de VHS van de huismarkt verdrong en verhuurders en exploitanten het voortbestaan van hun belangrijkste organisatie (NFC) ter discussie stelden, presenteerden de filmtheaters georganiseerd in de Associatie van Nederlandse Filmtheaters (ANF) een reeks van nieuwe uitbreidings- en professionaliseringsplannen. 2002 was alleen al daarmee voor de ruim 100 non- profit filmtheaters opnieuw een bijzonder jaar. Naast de indrukwekende release van een aantal grote bioscooptitels (o.a. Harry Potter en Lord of The Rings) deed ook het kwetsbaarste filmaanbod het opnieuw goed. De filmtheaters blijven zich daarmee verheugen in een groeiende populariteit onder een voor een deel zelfs nieuw filmpubliek voor een bijzonder veelzijdig internationaal aanbod. Het filmtheaterpubliek blijkt een belangrijke factor in een zich heroriënterende markt. Het aantal be zoeken aan bioscoop, arthouse en filmtheater steeg in 2002 weliswaar branchebreed; zowel jong als ouder publiek gaat echter ook vaker de deur uit voor een bezoek aan filmfestival en/of filmtheater. En niet alleen het premièreaanbod, maar ook de speciale projecten, lezingenreeksen, cursussen en filmfestivalinitiatieven blijven het goed doen in de filmtheaters. Eerdere successen met investeringen en uitbrei dingen van filmtheateraccommodaties maakten in 2002 hun beloftes meer dan waar. Het bezoek aan nieuwe accommodaties blijft jaarlijks het belang van deze initiatieven bevestigen. De grotere diversiteit in het filmaanbod werd opnieuw beloond met een groeiende publieke belangstelling, zelfs voor de ruim 65 ANF-filmtheaters in kleinere gemeenten (minder dan 90.000 inwoners). Het gezamenlijk initiatief van ANF en NFC voor een Handreiking Filmtheaters en Cultuurbeleid (2001) is inmiddels met veel enthousiasme door lokale en provinciale overheden opgepakt. In een aantal gemeenten was de handleiding al direct aanleiding voor een herziening van het lokale filmtheaterbeleid. De entree van Pathé de Kuip met selfservice counters De onder het vernieuwde ANF-bestuur in gang gezette samenwerking in de branche werd in 2002 met name door een vernieuwde NVB daadkrachtig ter hand genomen. Dit heeft ook de lokale samen werking tussen bioscopen, arthouses en film theaters aanzienlijk kunnen verbeteren. De keuze voor een centralere huisvesting van het Landelijk Bureau ANF in de Vondelpark-accommodatie van het Filmmuseum, heeft daarnaast al in het eerste jaar (2002) de werkrelaties van de ANF met tal van andere instellingen en organisaties in de sector direct kunnen bevorderen. De basis lijkt daarmee te zijn gelegd voor het in 2003 daadwerkelijk ter hand nemen van de aangekondigde reorganisatie van ANF-taken. De professionalisering en reorganisatie van de branche en hun organisaties, zal vooral de veelal kwetsbare artcinema nu verder ten goede moeten kunnen komen. Daarin ligt voor de ANF de uitdaging voor het nieuwe jaar. Exploitantenraad bestuur In het verslagjaar traden de zittende B-leden (de vertegenwoordigers van de niet-concerns) van de Exploitantenraad statutair af en werden er verkiezin gen voor nieuwe vertegenwoordigers uitgeschreven. Omdat uiteindelijk het aantal kandidaten slechts 8 bedroeg, gelijk aan het aantal in te vullen plaatsen, werd van een verdere verkiezingsprocedure afgezien en konden alle kandidaten automatisch worden benoemd.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 12