Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten De Exploitantenraad was aan het einde van het jaar als volgt samengesteld: categorie A (concerns) de heer M.E.W.M. Canisius (plv.lid) de heer J. van Dommelen de heer G. van Heeren (plv.lid) de heer L. Nielsen de heer R. Sterk de heer J.A.A. Wientjes (plv.lid) de heer dr. J.Ph.WoIff categorie B (niet-concerns) de heer L. Duijnhouwer de heer C. Lambregts de heer P.M. Nieuwendijk de heer H. Roelvink de heer D. Rump de heer S. Rump (plv.lid) de heer G.C.M. Ruijs de heer A.J. Weststrate, voorzitter de heer H. Wijnstok categorie C (ANF filmtheaters) de heer J. Besselink de heer drs. G.L.J. Bunnik Door de Exploitantenraad werden als bestuursleden benoemd: de heer AJ. Weststrate, voorzitter de heer M.E.W.M. Canisius, vice-voorzitter penningmeester de heer drs. G.L.J. Bunnik de heer R. Sterk de heer J.A.A. Wientjes de heer H. Wijnstok de heer dr. J.Ph.WoIff Het bureau bestond uit W.M.L. Stolwerk, directeur, F.J.M, van der Putte, manager verenigingszaken en mevrouw M.Z. Silva, office manager.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 13