Nederlandse Vereniging van Filmverhuurders om zich in de toekomst als meer onafhankelijke brancheorganisatie te profileren. De directeur legt verantwoording af aan het NVF-bestuur. Nature Conservation Films B.V. en The Movies Film Distributie Art House B.V. hebben hun lidmaat schap tegen het einde van het verslagjaar opgezegd. Deze distributeurs brachten al geruime tijd geen films uit, zodat zij niet meer voldeden aan de statutaire vereisten van het lidmaatschap. De NVF heeft in september 2002 besloten om dienstverlening door de NVF en door nauw verwante instellingen zoals door Stichting Filmtransport uit sluitend voor te behouden aan leden en donateurs. Als donateurs worden aangemerkt instellingen die werkzaam zijn in de filmvertoningbranche, maar geen verhuuractiviteiten verrichten. De NVF betreurt het dat enkele kleine marktpartijen tot op heden geen belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de NVF. De NVF is van mening dat voor een sterke branchevereniging het wenselijk is dat alle spelers, hoe groot of klein ook, lid zijn van de vereniging omwille van collectieve belangenbe hartiging alsmede omwille van een zuivere statistiek van bioscoopbezoeken behaalde bruto recette. Aan het einde van het verslagjaar bestond het bestuur van de vereniging uit: mevrouw drs. E. Danker, voorzitter de heer J.B.M. Heijl, vice-voorzitter de heer P.R. Cosijn, penningmeester de heer A. Callebaut de heer Ch. van Droffelaar mevrouw M.C.CA. de Groodt mevrouw CD. van Liefland de heer C.J. Oosterom de heer M. van Praag deheerdrs.W.C.W. Wolfers Het bureau van de vereniging bestaat uit: de heer M.C. Lambrechtsen, directeur mevrouw mr. K.A. Franssen, secretaris Halverwege 2002 heeft de voorzitter, de heer C.J. Oosterom, te kennen gegeven niet langer de functie van voorzitter te kunnen uitoefenen. De heer Oosterom blijft bestuurslid van de vereniging en vervult daarmee de vacature na het aftreden van de heer D. de Lille, die aftrad in september 2002 als gevolg van zijn vertrek uit de branche. In de Algemene Ledenvergadering van 24 oktober 2002 werd mevrouw drs. E. Danker verkozen tot voorzitter. Mevrouw I. ter Weijden is in de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2002 afgetreden als penningmeester en opgevolgd door de heer P.R. Cosijn.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 15