Stichting NFC Marketing Organisatie Het in 2002 gevoerde marketingbeleid werd in het Adviescollege van NFC Marketing besproken en getoetst. Het marketingadviescollege was aan het einde van het jaar als volgt samengesteld: de heer H. Binsbergen (NVB), vice-voorzitter mevrouw M.J. Bluijssen (NVF) mevrouw R. van Bommel (NVF) de heer drs. G.L.J. Bunnik (NVB/ANF) mevrouw M. Frowein (NVF) de heer M.C. Lambrechtsen (directeur NVF) mevrouw C. van Liefland (NVF) de heer R. van der Meulen (NVB) de heer W.M.L Stolwerk (directeur NVB) de heer N. Swinkels (NVF) de heer R.P.M. Vroemen (NVF) de heer J.A.A. Wientjes (NVB), penningmeester de heer drs. WC.W. Wolfers (NVF), voorzitter mevrouw drs. M.L. Wolff (NVB) Mevrouw I. Borman trad vanaf de zomer op als freelance marketingmanager voor de stichting.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 19