Stichting Filmtransport Organisatie Stichting Filmtransport behartigt de belangen van de bij de NFC aangesloten leden inzake het film transport en bewaakt in die zin de kwaliteit van dit specifieke transport. De Filmdienst te Nieuwegein verzorgt, in opdracht van de stichting, wekelijks het transport van films, trailers en overige reclame materialen voor de leden. Daarnaast vervoert de Filmdienst materialen voor andere bedrijven die in de filmvertoningbranche werkzaam zijn, mits zij donateur van de NFC, NVB of NVFzijn. De facturering is in handen van de stichting. De wekelijkse terugkerende activiteiten van de Filmdienst zijn globaal als volgt: Maandag: de filmdistributeurs en overige opdracht gevers geven tot 15.00 uur hun boekingen door aan de Filmdienst. De barcodestickers worden geprint en verzonden naar de theaters (retour- en door zendingen) en de filmdepots (Filmcentrale, Renovo, Photobition Bonded Services en Action Freight). Dinsdag: de filmdistributeurs kunnen tot 15.00 uur wijzigingen in hun boekingen doorgeven. Woensdag: de Filmdienst ontvangt de zendingen van de depots en sorteert ze op route tot 16.00 uur. De chauffeurs halen hun zendingen op tussen 16.00 - 00.00 uur. Donderdag: tussen 00.30-07.00 uurvindt het nacht transport plaats, waarin de chauffeurs zendingen bezorgen en ophalen bij de theaters. De Filmdienst sorteert de retourzendingen op retourdepot en doorzending (van theater naar theater) van 07.30 tot 10.30 uur. Tussen 10.30 en 18.00 uur worden de doorzendingen bij de theaters bezorgd. Vrijdag: Om de donderdag doorzendingen te ont lasten kunnen niet-urgente zendingen op vrijdag bezorgd worden. Aantal zendingen per jaar Tarieven De verenigingen (NVB en NVF) hebben in 2002 besloten om niet langer een vast bedrag aan abonnementsgeld te betalen. Een ieder wordt nu belast voor de daadwerkelijke verzendingen. De Stichting heeft geen winstoogmerk; de tarieven zijn er op gericht om de kosten van de Filmdienst te dekken. Voor het verzenden van hoofdfilms werd in 2002 17,24 in rekening gebracht. De stickerprijs bedroeg 1,02. Eind 2002 hebben de NVF en NVB na lang onderhandelen overeenstemming bereikt over nieuwe tarieven voor het jaar 2003. Bestuur Sinds februari 2002 heeft de stichting geen eigen secretaris. Het secretariaat is gedurende het verslagjaar door de NVB en NVF gezamenlijk beheerd. Eind 2002 heeft het bestuur besloten om het secretariaat onder te brengen bij de NVF, waarvoor de heer M.C. Lambrechtsen (directeur NVF) en mevrouw K.A. Franssen (secretaris NVF) de verantwoording dragen. Het bestuur is in 2002 uitgebreid met drie nieuwe leden. Zowel de NVB als de NVF hadden behoefte aan meer betrokkenheid bij de stichting. Tevens was het wenselijk dat het bestuur meer kennis zou hebben van de 'dagelijkse praktijk' van het transport. Dit resulteerde erin dat namens de NVF mevrouw CD. van Liefland (Paradiso Entertainment) en mevrouw F.E. Veneman (Columbia Tristar) als bestuursleden toetraden. Met hun komst is de heer R. Schenk (UIP) als bestuurslid teruggetreden. Namens de NVB trad de heer W.M.L. Stolwerk (directeur NVB) tot het bestuur toe. De samenstelling van het bestuur was aan het eind van het verslagjaar als volgt: 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 o 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 totaal overige hoofdfilm Jonkheer W.F. van Raab van Canstein, voorzitter, per 1 januari 2003 opgevolgd door de heer M.C. Lambrechtsen (NVF) mevrouw CD. van Liefland (NVF) mevrouw F.E. Veneman (NVF) mevrouw drs. M.L. Wolff (NVB) de heer j.P. van den Berg (NVF), penningmeester de heer W.M.L. Stolwerk (NVB) de heer H.J.H. Winkens (NVB)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 21