Voorwoord De laatste drie jaar zijn door onze bedrijfstak resultaten geboekt die sinds 1982 niet zijn behaald. De daling van bezoekcijfers in de jaren '8o, met een dieptepunt van 13,7 miljoen in 1992, werd vooral verklaard door de opkomst van de videorecorder en nieuwe televisiezenders. Gelukkig leiden het toe nemend gebruik van internet en de invoering van DVD tot nu toe niet tot een vergelijkbare trend. Het tegendeel lijkt eerder aan de orde te zijn. Deze groei is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een verbeterd film- en bioscoopaanbod. Sinds 1995 zijn acht multiplexbioscopen geopend, voor dien een onbekend fenomeen in Nederland. Ook is geïnvesteerd in uitbreiding en renovatie van be staande bioscopen, met als mooiste voorbeeld het Amsterdamse Tuschinski, dat vorig jaar als nieuw werd heropend. Aan de andere kant worden films gemiddeld steeds grootschaliger op de markt gebracht, waardoor ze in meer plaatsen tegelijk te zien zijn. Werden tien jaar geleden per jaar nog slechts twee films uitgebracht met meer dan 80 kopieën, vorig jaar waren dat er 36. Maar ook 'kleinere' films krijgen meer de ruimte die ze verdienen. Het aantal titels met minimaal 10 kopieën is de laatste tien jaar verdubbeld. Dit maakt het gemakkelijker en meer de moeite waard om effectieve publiciteit te genereren, waarbij op vruchtbare wijze wordt samengewerkt met andere media en sponsors. Dit alles wil niet zeggen dat de bedrijfstak op haar lauweren kan rusten. Integendeel, er is nog veel meer ruimte tot groei; ten opzichte van onze buurlanden hebben we nog steeds een grote achterstand. Op veel plaatsen in Nederland heerst een 'doekentekort'. Het ontbreekt vaak niet aan nieuwbouwplannen, maar helaas duurt de ver gunningsprocedure vaak lang en soms zelfs te lang. De komende jaren zal de introductie van digitale cinema wellicht op grote schaal in gang worden gezet. Naast de grote financiële investeringen die dit met zich mee zal brengen vraagt ook het voorkomen en bestrijden van piraterij zorgvuldige aandacht, op internationaal niveau. Na deze globale terug- en vooruitblik kan ik niet heen om enkele woorden over het heden van onze organisatie NFC en haar leden NVB, NVF en NVS. In het vorige jaarverslag werd reeds een ingrijpende reorganisatie aangekondigd, in eerste instantie van de verenigingen die in de NFC zijn verenigd. Nu dit, onder andere met de aanstelling van eigen directeuren en het uitzetten van beleidslijnen, voor een belangrijk deel in 2002 heeft plaatsgevonden, breekt het moment in 2003 aan waarop de leden verenigingen knopen moeten doorhakken over de toekomst van hun samenwerking in federatief verband. Met andere woorden: de toekomst van de NFC. Aan het einde van 2002 zijn twee eminente en aimabele bestuurders - beide na 20 jaar - afge treden: voorzitter Jan van Dommelen en algemeen secretaris Hans Tijssen, waarmee een tijdperk lijkt te zijn afgesloten. Ik hoop dat in het volgende jaarverslag een bevredi gend eindresultaat van de reorganisatie beschreven kan worden. WilcoWolfers voorzitter

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 3