Nederlandse Federatie voor de Cinematografie van Jan van Dommelen, werd de scheidend voor zitter benoemd tot Erevoorzitter door de tot dat moment enige in leven zijnde Erevoorzitter, dr. J.Ph. Wolff. De toespraken van de heren Wolff, Wolfers en van Dommelen hadden voor een belang rijk deel betrekking op verleden, heden en toekomst van de 84-jarige brancheorganisatie. Een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte korte film werd vertoond, waarin vrienden van jan van Dommelen uit de filmwereld aan het woord kwamen, afgewisseld met fragmenten uit oude Polygoon journaals. jan van Dommelen blijft voorlopig nog bioscoop exploitant en bestuurslid van de NVB, dus een definitief afscheid is het gelukkig niet. Een minder feestelijk agendapunt op de Raads vergadering van 26 november was een ingekomen brief van de NVF, waarin het lidmaatschap van de Federatie werd opgezegd per 31 december 2003 en de begrotingen voor 2003 van NFC en de stichtingen werden afgekeurd. De NVF verklaarde overigens wel te streven naar voortzetting van de samenwerking met de NVB in een nieuw vorm te geven federatief verband ("NFC Nieuwe Stijl"). In 2003 zal hier over bilateraal overleg plaatsvinden tussen beide verenigingen. de heer C. Lambregts de heer L. Nielsen de heer P.M. Nieuwendijk de heer H. Roelvink de heer G.C.M. Ruijs de heer D. Rump de heer R. Sterk de heerA.J.Weststrate de heer H. Wijnstok de heer dr. J.Ph. Wolff namens NVF (7 stemmen): mevrouw drs. E. Danker de heer J.B.M. Heijl de heer C.J. Oosterom de heer M. van Praag mevrouw E. Veneman de heer P. Visser namens NVS (3 stemmen): mevrouw S.E. Bosklopper de heer J.M. van Heijningen De Federatieraad was aan het einde van het verslag jaar als volgt samengesteld: de heer drs. W.C.W. Wolfers, voorzitter de heer drs. J. Ott, waarnemend secretaris namens NVB (7 stemmen): de heer J. Besselink de heer drs. G.L.J. Bunnik de heer J. van Dommelen de heer L. Duijnhouwer

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 5