Nederlandse Federatie voor de Cinematografie - - - - H.J.A.Tijssen De heer H.J.A. Tijssen, algemeen secretaris van de NFC (destijds NBB) sinds 1981 en bestuurslid sinds 1987, ging per 31 december 2002 om gezondheids redenen met vervroegd pensioen. Op zijn verzoek werd afgezien van een feestelijk afscheid. Toch is het vermeldenswaardig dat Hans Tijssen zich in de afgelopen 20 jaar zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de organisatie en de bedrijfstak in het algemeen. Samen met de heren dr. J.Ph. Wolff en J. van Dommelen, destijds voorzitter respectievelijk penningmeester, heeft hij in de jaren '80 de Bond financieel gesaneerd. Twee maal is de Bond gereorganiseerd en zijn de statuten drastisch gewijzigd. In 1986 veranderde de "Nederlandse Bioscoopbond" in "Nederlandse Bond van Bioscoop- en Filmondernemingen", die in 1993 werd omgedoopt tot de huidige "Nederlandse Federatie voor de Cinematografie", jarenlang combineerde hij zijn werkzaamheden voor de NFC met bestuurslidmaatschappen van diverse organisaties, zoals SCALE, Sources (mediaprojecten van de Europese Unie), Eurimages (Europees coproductiefonds), CICCE, FIAPF (Europese koepel organisaties), Stichting Auteursrechtbelangen, Raad voor de Kunst en Stichting Video Veilig. Ook was hij mede-oprichter en bestuurslid van het Nederlands Fonds voor de Film. In 1994 werd hij, op voordracht van het toenmalige Ministerie van WVC, voor zijn bestuurlijke activiteiten in het Nederlandse culturele leven, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In de jaren '90 heeft hij zich, met het toenmalige be stuur, zeer intensief ingespannen voor de verlaging van het BTW-tarief op de toegang tot bioscoopvoor stellingen, hetgeen in 1998 leidde tot het huidige convenant met de overheid. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en wensen hem het allerbeste voor de toekomst. Federatiebureau In het Federatiebureau aan de Jan Luykenstraat te Amsterdam zijn de secretariaten en administraties van NFC, NVB en NVF en enkele gelieerde stichtingen gehuisvest. Het bureau verzorgt de communicatie met, en service verlening aan de leden en donateurs. Daarnaast is het, als vertegenwoordiger van de gehele bedrijfs kolom, een eerste aanspreekpunt voor buitenlandse organisaties, overheid, pers, bedrijfsleven en onder zoeksinstellingen. Het personeelsbestand van de NFC is in 2002 meer dan gehalveerd, mede doordat het personeel van NVB en NVF in dienst trad van de respectievelijke verenigingen. De afdelingen administratie, postkamer en receptie staan grotendeels ten dienste van de individuele verenigingen. De kosten van deze afdelingen worden evenredig aan de verenigingen doorbelast. Postkamer en receptie worden bovendien mede gefinancierd door het Filmfonds. De kosten van het algemeen secretariaat en de facilitaire ondersteuning daarvan worden door NVB en NVF gedeeld. Aantal arbeidsplaatsen (1 fte=40 uur per week) afdeling l-l-'02 31-12-'02 algemeen secretariaat 2,8 1,8 administratie 4,0 3.2 postkamer 2,0 1,0 receptie 1,0 1,0 NVB 2,0 NVF 1,0 marketing 1,9 onderzoek/Buma 1,0 filmtransport 0,5 totaal 16,0 7,0 HJ.A. Tijssen

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 6