Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten 2002 Was voor de NVB een historisch jaar. De aan zetten voor een grondige herstructurering van de vereniging, die in 2000 en 2001 waren uitgewerkt, kregen dit jaar eindelijk hun beslag, onder andere met de aanstelling van de heer W.M.L. Stolwerk als directeur. Daarnaast was 2002 opnieuw een bijzonder succes vol jaar voor de bioscopen, met stijgende cijfers en de opening van verschillende nieuwe bioscoop complexen. De organisatie De ambitie van de NVB om door middel van verder gaande professionalisering, collectieve belangenbe hartiging, promotie en communicatie in belangrijke mate te verbeteren kreeg in 2002 een eerste aanzet, doordat vanaf april met de aanstelling van een directeur de beoogde werkwijze van de vereniging kon worden geïmplementeerd. Na een inwerk- periode kon worden begonnen met het ontwikkelen en uitvoeren van de eerste plannen. De organisatie van de handling van de Nationale Bioscoopbon en het daarmee samenhangende traject van de betalingen aan de leden vergde buitengewoon veel aandacht. Hierover verderop meer. Eén van de belangrijkste trajecten die werden opge start was de ontwikkeling van een eigen internet site voor de NVB, onder de naam nvbinfocentrum.nl. Aan deze site, die begin 2003 op het internet werd geplaatst, werd vanuit het bureau veel tijd besteed. De doelstelling was om van nvbinfocentrum.nl dé site voor de bioscoopexploitanten te maken, waarmee een belangrijk deel van de kennis en informatie die de NVB in huis heeft, direct toe gankelijk wordt gemaakt. Belangenbehartiging en communicatie hebben hiermee een nieuwe dimensie gekregen doordat de site een platform biedt om informatie panklaar aan de leden aan te bieden. Door het uitbouwen van de goed ge structureerde site hoopt de NVB in de toekomst een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de behoefte van leden en niet-leden aan actuele informatie en wetenswaardigheden. Cineworld, Beverwijk Ook zal de site een belangrijke rol gaan spelen in de herkenbaarheid van de NVB als belangenorganisatie van de bioscopen en filmtheaters in Nederland. Een tweede speerpunt was de ontwikkeling van een marketingplan voor 2003. Nooit eerder werd er een specifiek marketingplan geschreven, uitsluitend gericht op de NVB en de aangesloten bioscopen en filmtheaters. In dit plan is een aantal doelstellingen geformuleerd, waarin de Nationale Bioscoopbon als hoeksteen van de activiteiten voor de vereniging fungeert, en moet onder andere samenwerking met andere marktpartijen een stijging in het aantal bezoekers van minimaal 5% genereren. Verder staan centraal een verdere uitbouw van de service aan de leden, verbetering van de communicatie met de leden en tussen de leden onderling én mogelijke bijdragen leveren aan de ontwikkelingvan de markt en de profilering van de bioscopen en filmtheaters daarin.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 7