Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten Opleidingen In 2002 werd begonnen met het herschrijven en het maken van een meer professionele lay-out van de bestaande cursussen voor operateurs A en -B. Deze omvangrijke taak kon niet in dit jaar worden afgerond, maar verwacht wordt dat de herschreven cursussen begin 2003 beschikbaar komen. Met behulp van de herschreven lesboeken, zullen de cursussen aanmerkelijk beter leesbaar zijn en daarmee ook meer toegankelijkvoor de cursisten. Nieuw is een basistraining techniek voor servicemede werkers. Deze basistraining stelt servicemedewerkers in staat om routinematige projectiehandelingen uit te voeren. Uiteraard blijft dit gebeuren onder de supervisie van een gekwalificeerde operateur. Er namen 104 kandidaten deel aan een volledig examen voor operateur A en 11 aan een examen voor operateur B. Naar aanleiding van een groot aantal aanmeldingen voor het najaarsexamen, werd besloten vanaf 2003 het aantal deelnemers te maximaliseren, om een goede gang van zaken tijdens de examens te kunnen waarborgen. Daarnaast werd de mogelijkheid geopend om tussentijds examens en herexamens te kunnen afleggen. De trainingen voor Omgaan met Agressie, Gastge- richt werken, Coaching en de managementtrainingen, mochten zich op minder belangstelling verheugen. Het beeld uit 2001 werd hiermee helaas bestendigd, ondanks een uitgebreide informatiebrochure, die begin van het jaar naar alle exploitanten werd verstuurd. De training Omgaan met Agressie werd 22 keer afgenomen, Gastgericht werken 1 keer, Coaching 1 keer en Personeelsmanagement 1 keer. Internationale zaken De NVB is lid van de Union Internationale des Cinemas (UNIC), de confederatie van Europese bioscooporganisaties en de in Europa opererende internationale bioscoopgroepen zoals Euro Palace, Kinepolis, UGC en Warner Bros. Theaters. UNIC ver tegenwoordigt de 15 belangrijkste Europese landen die gezamenlijk meer dan 800 miljoen bezoekers ontvangen met 25.000 doeken. Belangrijkste onderwerp van gesprek was afgelopen jaar de digitalisering van de cinema industrie. NATO (V.S.), UNIC (Europa) en de organisaties in Cananda, Japan en Australië hebben een gezamenlijk schrijven gericht aan de verantwoordelijke instel lingen, waarin wordt aangedrongen op een wereld standaard. Het is de taak van de Nederlandse vertegenwoordiger, Jan van Dommelen, Senior Vice- President van UNIC, om hiervoor contact te houden

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 8