Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten met de Amerikaanse zusterorganisatie, National Association of Theatre Owners (NATO). Overleg heeft plaatsgevonden tijdens ShowEast en ShoWest in de V.S., Cinema Expo in Amsterdam en een speciale vergaderingvan UNIC en NATO in Parijs. Als uitvloei sel hiervan zal er overleg plaatsvinden tussen NATO, UNIC en DCI (Digital Cinema Initiatives), als werk organisatie van de 7 grote Amerikaanse Studio's, ten aanzien van de verdere voortgang en financiering van de omschakeling naar digitale projectie. Verdere belangrijke gesprekspunten zijn de strijd tegen de piraterij alsmede veiligheid in de bioscopen. Eveneens is er overleg geweest met de Europese Commissie, in het bijzonder met de Commissaris van Cultuur, Viviane Reding. Gesprekspunten waren onder andere: de sleutelpositie van bioscoopver toning voor andere gebruikers van het medium film zoals DVD, Pay per view en televisie, de chronologie van de media, met als belangrijkste punt de exclusi viteit van eerste vertoning in de bioscoop, de nood zaak van steun aan Europese films ten behoeve van vertoning in de commerciële bioscoop, filmkeuring en belastingmaatregelen. Verder gaat UNIC iedere drie maanden de bezoekersaantallen publiceren van de aangesloten landen. Media Salles, waarvan de NVB lid en medeoprichter is, heeft in januari 2002 stappen moeten onder nemen tegen het onwelwillend lijkende formalisme waarmee declaraties door de administratie van het MEDIA Programma werden behandeld. Deze hadden geleid tot een situatie waarin de lonen van de werk nemers in Milaan gedurende enige tijd niet konden worden uitbetaald (hetgeen in Nederland terecht tot ingrijpen van instanties zou hebben geleid). Démarches werden gedaan bij de leiding van het MEDIA Programma en de diplomatieke vertegen woordigingen bij de Europese Unie van Italië en Nederland. In 2002 is voortgegaan met de in 2001 gestarte nieuwe activiteit van Media Salles, namelijk training van bioscoopexploitanten (in Ebeltoft, Denemarken). Het European Cinema Yearbook werd verder uitgebreid en verbeterd. Een ontstaan financieel probleem is echter het weg vallen van de EU-subsidie. Dit is veroorzaakt door een besluit van de Europese Commissie, subsidies voor statistiek nog alleen te geven aan Eurostat en het Europese Audiovisuele Observatorium in Straatsburg. Dr. J.Ph. Wolff fungeerde als één van de vice-presidenten van Media Salles, en was tevens wetenschappelijk adviseur van het Yearbook. De Nationale Bioscoopbon De Nationale Bioscoopbon is van groot belang voor de vereniging. Dit gold natuurlijk ook in voorgaande jaren, maar omdat de Nationale Bioscoopbon toen nog vanuit een stichting werd uitgegeven, waren de positieve consequenties voor de NVB minder duidelijk. 2002 Was in vele opzichten een nieuw begin voor de Nationale Bioscoopbon. Uiteraard kreeg de bon per 1 januari een waarde in euro's en werd het uiterlijk ook enigszins opgefrist, waarbij met name de nieuwe kopieerbeveiliging opvallend was. De verkrijgbaarheid nam fors toe en ook de marketing- investeringen waren groter dan voorheen. Deze combinatie zorgde voor een ongekende omzet stijging van 7,9 miljoen in 2001 naar 11 miljoen in 2002, een stijging van bijna 39%. Het verkoopaandeel van de bioscopen en film theaters steeg met 24,6%. De investeringen in promotiemateriaal, 35 mm commercials en media, alsmede het toegenomen commitment van de exploitanten lagen hieraan ten grondslag. Bioscopen en filmtheaters waren samen goed voor de helft van de totale verkoop. De inname bij de bioscopen was echter bijna twee keer zo hoog dan vorig jaar. De waarde van de bioscoopbon voor de branche werd hiermee in 2002 nog eens benadrukt. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling was de uit breidingvan de distributiekanalen met Free Record Shop (180) en de grotere Postkantoren (400). Free Record Shop begon in april met de verkoop van bonnen van 7,50 en de Postkantoren in mei met de verkoop van 7,50 en 12,50. Helaas stond hier tegenover het verlies van de Shell stations als ver kooppunten. Nieuw Europese beleid van Shell voor de verkoop van producten in de Shell Shops, maakte een einde aan de samenwerking. Uiteraard was het van groot belang om de verkrijg baarheid bij Free Record Shop en de Postkantoren bekend te maken bij de consument. Naast point of sale-materiaal, werd de verkrijgbaarheid ook door middel van radiocampagnes en acties onder de aandacht gebracht. Het resultaat was dat deze twee nieuwe verkooppunten aan het einde van het jaar 12% van de omzet vertegenwoordigden. Zowel Free Record Shop als de Postkantoren waren zeer enthousiast over de verkoop van de bioscoopbon. Ook de VVV-kantoren bewezen in 2002 hun toegevoegde waarde als verkooppunten van de bon. Mede doordat de VVV's ook mee werden genomen in de verschillende radiocampagnes steeg de verkoop hier met 35%.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 9