NIEUWE ONTWIKKELINGEN Cassette video-recorders In de Philipslaboratoria wordt momenteel hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een cassette videorecorder, geschikt voor kleurenregistratie en weergave, die beschouwd kan worden als een logisch vervolg op het compact-cassette- systeem voor geluidsregistratie. Met de nieuwe, eenvoudig te "bedienen cassette-videorecorder is het mogelijk zwart/wit en kleurentelevisieprogramma1s thuis op te nemen en deze op een later tijdstip weer af te spelen via de televisie-ontvanger. Bovendien zal men gebruik kunnen maken van te huren of te kopen voorbespeelde cassettes. Deze videorecorder opent ook voor het onderwijs aantrekkelijke perspectieven. De jarenlange ervaring op het gebied van geluidsregistratie leidde eigenlijk vanzelf tot onderzoek en ontwikkeling van de beeldregistratie. Reeds enkele jaren geleden bracht Philips als eerste een semi-professionele videorecorder op de Europese markt, die in het begin van dit jaar werd ge volgd door een veel lager geprijsde videorecorder voor huiselijk gebruik, waarvoor grote belangstelling bestaat. Intussen is er al enkele jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een cassette-videorecorder, die voor kleurentelevisie geschikt moest zijn en bovendien afgestemd op huiselijk gebruik. Verschillende systemen, elk met hun eigen merites, werden ontwikkeld en uitvoerig getest. Teneinde te komen tot een wereld-standaardisatie op het gebied van videorecording werkt Philips, zowel met Sony als met Grundig nauw samen, terwijl verwacht wordt, dat nog meer firma1s mede zullen ^aan werken om deze standaard te bereiken. De cassette voor kleurentelevisie krijgt de afmetingen van een dik pocket-book en de recorder zal zeker niet groter worden dan een gemiddelde audiorecorder Aldus de tekst van een Philips-persbericht van oktober 1969. Overigens wemelt het de laatste tijd in internationale vak bladen van berichten over komende "beeld-cassette-ontwikke lingen", waaruit blijkt dat talrijke vooraanstaande onderne mingen in de gehele wereld zich intensief met het nieuwe medium bezighouden. In een Engels blad troffen wij onder de titel 'Cassettes:now the Japs move in' de volgende gegevens aan: ii- i - - i n ii m -i - -i ii r i

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 10