AFDELINGSBERICHTEN Ledenvergadering De eerstvolgende buitengewone ledenvergadering vindt plaats op maandag 1 december 19&9 &es avonds om 8.00 uur in het Hilton Hotel te Amsterdam. De agenda is inmiddels verzonden Films Osaka Naar wij vernemen zijn er bij de heer J. Vrijman nog niet al te veel korte Nederlands films uit onze kring aangemeld voor vertoning tijdens de Wereldtentoonstelling die in 1970 in Japan wordt gehouden. Het is voor de organisatoren uiteraard van groot belang om bij dusdanige evenementen tijdig tevoren te weten waar men aan toe is Vandaar dat wij deze kwestie nogmaals onder Uw aandacht brengen met het advies geschikte films alsnog zo spoedig mogelijk aan te melden. PiRi-Brainstorm? In de ledenvergadering van 1 december a.s. zal onder andere het onderwerp fcollectieve P.R.-activiteiten opnieuw aan de orde komen. Naar aanleiding daarvan is door een van de leden de opmerking gemaakt dat de programma's van de ledenvergadering als regel zodanig omvangrijk zijn, dat aan gespecialiseerde onderwerpen als het onderhavige, verhoudingsgewijs veel te weinig tijd kan worden besteed. Het gevolg hiervan is dat eventuele waardevolle suggesties van de kant van de leden niet,of al thans in onvoldoende mate,aan de 01de kunnen komen en derhalve verloren dreigen te gaan. De vraag is gesteld of er geen mogelijkheid bestaat om nadat in en door de ledenvergadering een bepaalde werkrichting is aangegeven, een bijeenkomst van geïnteresseerden te beleg gen,waarin een zogenaamde brainstorm over dit onderwerp kan plaats vinden. Misschien komen hier zeer nuttige suggesties uit voort I? Een idee ter nadere overweging. - 1 1 - -0-0-0-0-0-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 12