f. in 5% van de gevallen bleken uitgebreide wijzigingen dan wel een totale afwijzing bijzonder veelvuldig voor te komen ad 3 a. de belangrijkste hinderpaal werd door 25% van de adver teerders gezien in een gebrek aan duidelijke maatstaven bij de creatieve staf van het bureau. In 13? van de ge vallen heeft de adverteerder zelf teveel mensen, die hun goedkeuring moeten geven. In 11? van de gevallen was er in de topleiding te weinig begrip voor de werking van de reclame b. als belangrijkste bijdrage voor een betere creatieve uit- werking van de campagne vond 2k% het noodzakelijk om andere bureau-mensen in te schakelen (3/U zou liever met een andere creatieve staf willen werken, de helft zou liever een andere A.E. willen); In het bedrijf van de adverteerder zelf vindt bijna de helft, dat meer nadruk gelegd moet worden op een behoor lijk niveau van creatief gevoel dan wel ervaring bij de produkt-managers; J noemt de bedrijfsleiding, i de chef- publiciteit en 1/5 noemt diverse stafleden; 10? tenslotte vindt het noodzakelijk, dat er een betrouw baarder vorm van meting van het reclameresultaat moet worden ontwikkeld en gebruikt. Het volledige 111 pagina's tellende rapport van de ANA, waarin ook de uitslagen zijn opgenomen van een soortgelijke aan bureauzijde ingestelde enquête, is verkrijgbaar via het Inlichtingenbureau van de Bond van Adverteerders, Heren gracht 527 te Amsterdam, tegen betaling van f.25, Industrieel Filmfestival 1969 Voor het Industriële Filmfestival dat van 11 tot 15 november 1969 in Berlijn is gehouden, werden 121 films uit 15 landen aangemeld, waaronder Nederland. De elektrotechnische- en elektronische industrie staat met 19 films aan de top, ge volgd door de chemische indrustrie, waarover 15 films werden ingezonden, de verkeersindustrie met 1U en de aardolie- en -gasindustrie met 11 films. In ons volgende bulletin hopen wij te kunnen vermelden welke films zijn bekroond. - k - -0-0-0-0-0-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 5