T.V.-RECLAME Volgens uit verschillende bronnen verzamelde gegevens zou in de Europese landen waar commerciële T.V. bestaat het aantal toestellen per eind 1968 er als volgt uitzien: (ter vergelijking is het aantal T.V.-toestellen in de Ver enigde Staten aan deze lijst toegevoegd.) Engeland 15 .000.000 Finland 820.000 Frankrijk 9, .280.000 Gibraltar 5.600 Ierland 350.000 Italië 8, .300.000 Luxemburg 36.500 Malta Uo.000 Monaco 15.000 Nederland 3, .000.000 Oostenrijk 900.000 Portugal. 210.000 Roemenië 550.000 Spanj e 2, .500.000 West-Duitsland 13, .000.000 IJsland 5.000 Zwitserland 750.000 USA 70.000.000 Bestedingen in T.V.-reclame Aan Expres (bijlage Revue der Reclame) van 12 november 1969 ontlenen wij de volgende gegevens over het eerste half jaar 1969 in vergelijking met dezelfde periode van 1968. 1969 1968 (6 maanden) (6 maanden) Algemeenwaarin opgenomen o.a. collectieve campagnes, bedrijven, banken, waren huizen e.a. f. k.155.275,- f. 3.172.1Ó0,- Voedings- en genotmiddelen 14.569.^25,- 13.321.600,- Populaire pharmaceutica en cosmetica7.258.125,- 6.032.320,- Textiel, kleding, schoeisel en byouterieën2.755.675,- 2.663.040,- Techniek, o.a. elektrotech niek, fotografie, horloge- rie e.a. 1.298.275,- 1.197.760,- Vervoer- en transportmidde len o.a. auto's, fietsen, landbouwmachines, vaartuigen" 865.625,- 789.UUO,- - 5

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 6