En een laatste, kernachtige beginselverklaring: We moeten mensen hebben, die geloven in en gekozen hebben voor dit vak, maar dan moeten we er ook inderdaad een vak van maken." Henk van Gelder Gegevens produktieregister Blijkens de binnengekomen aanmeldingskaarten zouden over het eerste halfjaar 1969 320 commercials zijn gereed gekomen, in clusief aanpassingen, alsmede 85 spots voor het buitenland. Vergelijken wij deze cijfers met de gegevens omtrent het aan tal uitgezonden nieuwe commercials, dan blijkt dit, inclusief de aanpassingen, over het eerste halfjaar 1969 70U te be dragen. Hieruit kan worden opgemaakt, dat of een aantal leden niet alle commercials hebben opgegeven die zij hebben vervaardigd, of dat het produktie-aandeel van het georganiseerde bedrijf zeer aanzienlijk is teruggelopen. Ook de hieronder volgende verdere gegevens omtrent geprodu ceerde films zijn lager dan op basis van de cijfers over het tweede halfjaar 1968 verwacht mocht worden, zodat wij ver onderstellen dat ons produktieregister niet "bij" is. binnenland buitenland Bioscoopfilms Bioscoopreclamefilms Documentaire- en bedrijfsfilms Televisiefilms Fabeltjeskrant Langs deze weg wordt opnieuw een beroep op U gedaam om te controleren of alle films die in het eerste halfjaar 1969 werden geproduceerd, op de bekende wijze zijn aangemeld, en of dit inmiddels ook is geschied voor de films die in het derde kwartaal gereed zijn gekomen. 6 Aantal kleuren-tv-toestellen 1-1-1968 1-1-1969 prognose (c) 1-1-1970 Duitsland 100.000 3^0.000 720.000 3% Engeland 30.000 75.000 226.000 1,3$ Frankrijk 15.000 35.000 205.000 1,k% Nederland 10.000 ^0.000 110.000 2,9$ Zwitserland - 11.000 35.000 1,8$ (c) aantal ktv-toestellen als van het aantal gezinnen per (publicatie STER - sept. '69) 1-1-1970 8 2 2 17 2 31 1 90 -0-0-0-0-0-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 9