-11- de N.V. CineproductieIn deze "show" worden onder meer opgenomen een aantal televisie, respectievelijk bioscoop spots, in overleg met de betreffende producenten respec tievelijk opdrachtgevers. b) Door middel van filmvertoningen 35 en 70 mm in het spe ciale theater van het Nederlandse paviljoen. Hier worden films vertoond, die wij in drie categorieën onderbrengen, te weten: 1 Sky over Holland TOmm. 2. "Musts", dat wil zeggen films aangewezen door CRM en RVD. 3, "Speciale films"; dit zijn dus films uit de kring van de BFP. Tot dusverre zijn uit het kleine aanbod uit deze kring 12 films gekozen. Voorts dringt de Expo-leiding er bij het Ministerie van CRM op aan, in Japan (in het eigen theater en/of in het grote algemene Expo-theatereen overzicht te geven van de Neder landse filmkunst, zowel wat korte als langere films (docu mentaires en speelfilms) betreft. Ik wijs U er op, dat alle films van Nederlandse Expo-zijde geselecteerd worden door een filmcommissiebestaande uit de heren Hulsker, Joppe, v.d. Meeberg, Spanjaard en Vrijman, met ald adviseurs de heer Prins (Economische Zaken) en Vorst man (RVD) De in te zenden kopieën moeten liefst een Japanse, in ieder geval een Engelstalige versie zijn (dubbing of ondertitels). Industrieel Filmfestival, Berlijn 1969 Helaas moet worden gerapporteerd, dat de zeven Nederlandse films die naar Berlijn werden gezonden niet in de prijzen zijn gevallen. De beide hoofdprijzen gingen naar kapitale Amerikaanse en Engelse produkties. Première s 16 december 1969 Drop Out - Alhambra Theater, Amsterdam Nederlandse speelfilm van Scorpio Film N.V. 17 december 1969 - De geboorte van een raffinaderij - du Midi, Amsterdam Opdracht van Mobil Oil N.V., geproduceerd door Oscar Film N.V.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 12