- 2 - AUTEURSRECHT Onlangs heeft STEMRA een brochure uitgegeven onder de titel: STEMRA in een notedop. De ondertitel luidt onder andere: Wat is mechanisch reproduktierecht? Voor wat betreft het onderwerp FILM is in deze brochure het volgende vermeld: "Voor de cineast of filmproducent die in zijn filmwerk muziek wil gebruiken, zijn er twee mogelijkheden, te weten: - hij geeft opdracht aan een componist speciaal voor deze film muziek te componeren, of - hij maakt gebruik van reeds bestaande muziek. In het eerste geval heeft STEMRA de bij haar aangesloten auteurs toegestaan het verlenen van de toestemming zelf te regelen. Er wordt daarbij van uitgegaan dat in de opdracht gage tevens het honorarium voor het mechanische reproduktie- recht begrepen is. Dit houdt natuurlijk niet in, dat de filmmaker daardoor eigenaar van de compositie is geworden, want de componist blijft het eigendorasrecht op zijn schepping behouden. Hij zal zijn creatie dan ook bij STEMRA declareren, en in geval van hernieuwd gebruik ervan zal STEMRA»s toestemming - en daarmede die van de auteur - vereist zijnl Bij gebruik van bestaande muziek zijn er drie mogelijkheden: 1. De muziek (tekst) is vrij, dat wil zeggen dat de componist (auteur) reeds 50 of meer jaren geleden is overleden en dat zijn werk niet meer behoort tot het beschermde wereld repertoire. Voor het gebruikmaken van deze muziek behoeft men geen toestemming, tenzij de muziek of tekst bewerkt werd door een bij STEMRA - of een van haar buitenlandse zusterorganisaties - aangesloten auteur. 2. Er wordt gebruik gemaakt van muziek (tekst), waarvan door de componist (auteur) het mechanisch reproduktierecht aan een uitgever is overgedragen die niet bij STEMRA is aange sloten. Hier dient men zich tot de desbetreffende uitgever te wenden, bijvoorbeeld in het geval van zogenaamde "library"-muziek, waarvoor eenzelfde regeling is getrof fen als bij speciaal voor film geschreven muziek. 3. Op enkele uitzonderingen na zijn componisten, tekstdich- ters en hun muziekuitgevers bij STEMRA of een van haar zusterorganisaties aangesloten. Bij gebruik van al hun repertoire is STEMRA1s toestemming vereist. Het is in het buitenland - in tegenstelling tot wat bij ons het geval is - veelal gebruik, dat de uitgever ook als hij aangesloten is bij de BIEM-organisatiede filmrechten van de door hem uitgegeven werken niet aan zijn auteursrecht- organisatie overdraagt doch deze rechten zelf beheert. Elke filmmaker doet er echter verstandig aan altijd, dus ook wanneer hij meent met "vrije muziek" te doen te hebben, X2£Ir. af contact met STEMRA op te nemen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 3