- k - Uitspraken Mc Mali an Blijkens een publicatie in de Revue der Reclame 23/19&9 keeft de Engelse autoriteit op reclamegebied, McMahan, onlangs in een interview met Martin Deelen de volgende belangwekkende uitspraken gedaan: "De kwaliteit van de Nederlandse TV-commercials vind ik in het algemeen wel bevredigend. Maar ik vind dat DE NEDERLANDSE BUREAUS VEEL TE VEEL IN LONDEN LATEN MAKEN. Ze hebben beslist niet genoeg gedaan om produktiecentra hier in eigen land te ontwikkelen, terwijl ze volgens mij juist de plicht hebben om de nationale produktie van commercials te ondersteunen. Wat ze nu doen is een fself-dcfeatingproces! Jullie hebben hier drie, vier studio's van werkelijk internationaal niveau. Als er een tekort is aan bepaalde specialisten, kun je die toch importeren! Bij TV-reclame moeten we nooit in dit opzicht de primaire functie van televisie vergeten: het is een 'personal salesman' die vooral informatie moet overbrengen op een interessante ma nier en moet demonstreren wat het produkt voor zijn gebruiker kan betekenen. Informatie is en blijft nummer één. Een vooral: onderschat nooit de intelligentie van de consument! Hij heeft geleerd snel kaf van koren te scheiden en laat alle nonsens langs zijn koude kleren afglijden." Toeslagen op Engelse commercials Enige tijd geleden werd in publicaties, onder andere in de Revue der Reclame, gewezen op toeslagen die voor Engelse com mercials betaald moeten worden bij vertoning in het buiten land. Voor Nederland zou de toeslag 100% bedragen op de in Engeland bestaande Basic Studio Fee (BSF). Bij nadere informatie is ons gebleken, dat volgens in Engeland bestaande regelingen voor medewerkers aan TV-commercials een BSF bestaat van tenminste 7.- per dag. Wanneer per dag aan meer dan 1 spot wordt gewerkt, gaat dit minimum per spot met £2.- omhoog. Deze minimum vergoeding geldt voor een eenmalige uitzending. Voor iedere volgende uitzending, of een serie van uitzendingen, bestaan speciale betalingsregelingen. Een spot mag nooit langer dan drie jaar worden gebruikt. Voor vertoning in het buitenland is sedert 1 maart j.1. een aanvullende regeling getroffen, die is gekoppeld aan het aan tal TV-ontvangers dat het betrokken land telt. Voor ons land, vallende in de categorie tussen 2,5 en 5 miljoen TV-toestellen geldt een toeslag van 100% op de BSF. De film mag dan gedurende 1 jaar worden gebruikt. Uiteraard werkt dit kostenverhogend, maar niet in die mate dat daardoor Engelse produkties onbetaalbaar zouden worden, zoals door sommigen (hoopvol) werd verondersteld.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 5