7 - Bureau Filmotheek en Filmarchief: Hiertoe behoren de Centrale Filmotheek van de Rijksvoor lichtingsdienst, het Rijksfilmarchiefalsmede een mobiele projectiedienstdie op aanvraag de vertoning van films uit de Centrale Filmotheek verzorgt. Het Rijksfilmarchief bevat historisch filmmateriaal vanaf 1902. Daarnaast 35mm kopieën en negatieven van door de Rijks overheid vervaardigde films, voorzover deze negatieven ten behoeve van de vervaardiging van kopieën niet bij diverse laboratoria in bewaring zijn. Filminstructie-maatschappijen en televisiestations doen in toenemende mate een beroep op het filmmateriaal dat in het Rijksfilmarchief is opgeslagen. ~c-o-o-o-o- INFORMATIES Color Reversal Internegative Blijkens een publicatie van Jack F. Berner, technisch direc teur van Rank Film Processing Ltd., in het Engelse blad "Today's Cinema" van 1 december j.1., is sedert kort een nieuw 35mm kleurenopnamemateriaal beschikbaar, dat Color Reversal Internegative, afgekort CRI, wordt genoemd. Van dit materiaal kunnen door rechtstreekse kopiëring duplicaat-negatieven worden getrokken, waarvan de kwaliteit praktisch gelijk is aan die van de originele opnamen. Daarnaast zullen volgens deze publicatie binnenkort nieuwe zeer fijnkorrelige positieve emulsies beschikbaar zijn, waar door de kwaliteit van de projectiekopieën opnieuw verbeterd zal worden. Ook het opblazen van 16mm kleurenmateriaal tot 35mm formaat zal hierdoor binnen niet al te lange tijd tot betere resultaten kunnen leiden dan tot dusverre het geval wa Festivals, manifestatie e.d. 28 jan. - 5 febr.1970 Cinemanifestatie '70 Utrecht/Eindhoven 1 apr. - 10 apr. 1970 1e Int. filmfestival in Osaka, Japan (voor speelfilmsgeproduceerd na april 1967) 2k april 1970 Voorlichtingsfilmdag VSA in Dronten 30 april 1970 Industrieel filmfestival Chicago 16mm filmsgeproduceerd na 1 maart 1969; aanmelding en inzending tot 1-3-1970; inschrijfgeld 50.-. 3 okt. - 10 okt. 1970 Photokina Keulen -0-0-0-0-0-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 8