6. ARTIKELEN (Vervolg) Geen vertoonjng in besloten kring van niet gekeurde flias (D.Cv.d. 3oel in "De Groene") 5& Film en blosooop in de Tweede Kamer (de z.g. "machtspo sitie" van den Bond; gewensoht: wijziging artikel 42 Biosdoopbesluit, opdat gemeentelijke overheid bevoegd zal zijn ooupures in de films aan te brengen, en correctie van regeeringswege op beslissingen van ds Oentrale Com- missie) 5» Niet goed ingelicht (repliek op artikel in "De Tooneel- revue" naar aanleiding van request van Afd.Amsterdam aan den gemeenteraad, om versaging van de vernakelijkheids- belasting) 5& TIen procent méér.(Bio-Kerstoolleote 1957» premie: Ets van Russenduin) 57 Een ïrijsbesoherming-Reglejaent (in het vooruitzicht gesteld)57 De Bedrijfsafdeeling vierde feest (1*-jarig bestaan) 57 Cultureele publiciteitsfilms (verslag installatie der Commissie inz. i\tblioiteitsfilms en de tarieven voor deze films) 57 Een Indische zusterorganisatie 57 Ben tweede Gineone debacle (faillissement van de N.V. Hofgeest; smalfllmbioscoopexploitatie) 57 BELA5TIN0LN. Ajj. Yermake 11.1khe ld sb elaating Vermakelijkheidsbelasting (Winterswijk vanlO op 20%; Wormerveer verlaagt; Borne op last van de Kroon teruggebracht van 10 op 20% 31 Vermakelijkheidsbelastlngfte Ubach over Worms verhoogd tot 20% op aandrang van Ged.Staten) 52 K.L.M, contra verm.bel. (Tpenburg) 57 Versubel. Simpelveld (verhooging belasting van 20 op 25%) 58 Vermakelijkheidsbelasting (Haarlem voorstel tot intrek king belastingverhooging» Simpelveld, betr.belasting- verhooging; Hoogezand* betr. belastingverhooging) 5? Kwestie Haarlem van de baan (artikel) 40 Bioscoopsluiting te Zaltbommel (wegens verhooging v.b. van 10 op 20% 40 De verm.bel. te Zaltbommel (De Raad tegen de toegepaste verhooging, welke was geschied op aandrang van de Kroon) 41 De vermakelijkheidsbelasting te Krommenie (verhooging van 15 op 18%) 41 België verlaagt v.b. (artikeltje) 42 Toestand van het tooneel (Commissie tot verbetering Amster-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1936 | | pagina 13