8. B I O S C Q O T> Ï7 3 T A.l. Filmkeuring De smalfilm onder de Bioscoopwet (vergadering van plaatse lijke Commissies van toezicht op de bioscopen) 32 Geen censuur, gsen geestelijke onderdrukking (artikel betr.rede van den neer V.Staveren) 39 Utrecht*s jeugd naar de bioscoop (ondanks jeugdverbod) 42 Kinderen in de bioscoop (artikel in "De Gelderlander" naar aanleiding van een rede van V.Staveren) 43 Het terugzenden van keuringskaarten (artikeltje) 47 Smalfilmexploitatie onder de B-W. (uitspraak Minister van Binnenlandsche Zaken) 49 Geen vertooning in besloten kring van niet gekeurde films 53 waarschuwing (artikel 17 der Statuten) aan ".Klabou, Parisien, Amsterdam, wegens plaatsing van door de Centrale Commissie niet toegelaten foto) 54 waarschuwing G.Lewin, Roxy, Leiden, wegens toelaten van kinderen beneden 14 jaar tot voorstelling met 14-jaar fllm55 Geen vertooning in besloten kring van niet gekeurde films (D.C.v.d.Poel in "De Groene Amsterdammer")5» Film en bioscoop in de Tweede Kamer 56 A.2, Zuidelijke nakeuring. De toepasselijkheid eener nakeuringsverordening (schorsing Van Gorp te Bergen op Zoom) 44 De toepasselijkheid eener nakeuringsverordening (idem) 51 Geen vertooningan in besloten kring van niet geieurde films 53 Geen vertooning in besloten kring van niet gekeurde films (D.C.v.d.'oei in "De Groene Am terdammer") 5o Bg. Jeugdverboden (Leeftijdsgrens) Utrecht stelt teleur (artikel) (kinderen beneden 14 jaar niet naar de biosooop) 31 Consequenties van Utrecht*s raadsbesluit (artikel) 33 De bioscoopsluiting in Tegelen 35 Hiet zoo, maar zóó (Utreoht»s jeugdverbod en Utrecht*3 Nieuwsblad) 3o Het Utrechtsche geval (inz. Utreoht*s Nieuwsblad) 37 Utrecht»s jeugd naar de bioscoop (ondanks het jeugdverbod) 42

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1936 | | pagina 17