BIOSCOOP-BOND VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: HEERENGRACHT 592 - AMSTERDAM IN DIT NUMMER: |L| J 16 NOVEMBER 1945 8ste JAARGANG Officieel orgaan mammhmhmmmmbhhmTELEFOON 45191 EEN HERBOREN BOND ONZE DOODEN SEDERT 10 MEI 1940 DE EERSTE LEDEN VERGADERING NA DE BEVRIJDING VER VALLEN VERKLAARD VAN HET LIDMAAT- SCHAP COMMISSIE VAN GESCHILLEN.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1945 | | pagina 1