„Thuiskomst" „V e n I o" „vy lering er meer „Wa Icheren" YUdefilajiMUcfve, UeAi&OJrvinq, u-an deq& fi£mó ió Uum tiaüancde plicht. De korte films geven een ontroerend beeld van het oorlogsleed in de geteisterde landstreken en van het werk voor den wederopbouw. GEEFT INZETDATAÜ! Alle inlichtingen worden verstrekt door het Bondsbureau. Lengte 550 Meter Lengte 443 Meter Lengte 388 Meter Lengte 516 Meter

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 19